Yokoten Factory

Dzielimy się dobrymi praktykami

Yokoten to japońskie słowo odnoszące się do dzielenia się najlepszymi praktykami i ich rozpowszechniania wewnątrz organizacji. Instytut Lean Leadership Way zobowiązuje się do dzielenia się wiedzą z innymi członkami, aby pomóc swoim członkom, ich firmom i wszystkim pozostałym interesariuszom. Idea Yokoten jest ściśle powiązana z praktykami biznesowymi Toyoty i koncepcjami rozwiązywania problemów Hansei, Kaizen, Nemawashi i A3.

YOKOTEN – lean management i automatyzacja w produkcji

Forum YOKOTEN 2018 to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania technologiczne w kontekście wyzwań związanych z rozwojem i optymalizacją produkcji przemysłowej. Idea YOKOTEN opiera się […]

Warsztaty Yokoten

Jak wytwarzać produkt spełniający wymagania klienta przy mniejszym nakładzie pracy i kosztów, a przy tym z mniejszym odsetkiem błędów? Jak uprościć procesy produkcyjne w firmie, zwiększając ich […]

Jeden cel na 2018 rok…

…i 10 kluczowych praktyk dla najwyższej kadry zarządzającej i kierowniczej!

Koło Lidera Lean a Koło Deminga

Czym Koło Lidera Lean OPDCSC różni się od Koła Deminga PDCA?

Jednopunktowa lekcja i Lean Leadership Way

Jednopunktowa lekcja (ang. One Point Lesson- OPL) jest jednym z tych narzędzi, które często jest wykorzystywane poza metodologią i filozofią Toyoty w sposób błędny i nie do […]

Budowanie kultury rozwiązywania problemów. Praktyki ciągłego doskonalenia

Jaka jest moja rola jako lidera? Co mogę zrobić by z sukcesem wdrożyć trwale kulturę rozwiązywania problemów w zakładzie, firmie?

Czy potrzebujemy standaryzacji pracy leadera lean?

Mój pierwszy wykład na temat Standaryzacji Pracy Lidera Lean (LSW, z języka Ang., Leader Standard Work), przeprowadziłem w kwietniu w 2011 w Warszawie. Okres noworoczny jest dobrym […]

Tip of the month – Rola Dyrektora Zakładu

Zbliża się koniec jedenastego miesiąca w roku i jestem pewien, iż Wasze zespoły spotkają się jutro przy tablicach, by na zakończenie miesiąca omówić KPIs i wyzwania mijającego […]

Szukamy winnych, zamiast celebrować w ramach programu Ciągłego Doskonalenia

Dlaczego więcej narzekamy i szukamy winnych, zamiast poszukiwać powodów do tego, aby celebrować w firmie?

Do czego służy dział lean?

Jak postrzegam dział lean w firmie, a jak postrzegają go zarządzający?

Kultura Lean

O tym czym jest kultura, będąca podstawą w budowaniu organizacji Lean, opowiada Mark Forkun.  

Pomysły pracownicze Kaizen

Czy pracownicy mają pomysły, kiedy się nimi dzielą? Mark Forkun opowiada o pomysłach pracowniczych. Wskazuje w jakich okolicznościach nagradzać pracowników za taką aktywność.

Bezpieczenstwo pracy i Lean

Mark Forkun opowiada o tym czym jest bezpieczeństwo w miejscu pracy. Jaką rolę odgrywają przepisy BHP i czy można zrobić coś więcej w obszarze bezpieczeństwa? Kto jest […]

Przywództwo Lean w Polsce

Mark Forkun wskazuje jak należy prawidłowo rozumieć Lean. Jak wygląda właściwa droga zarządzania i jaką rolę odgrywa w niej dobre przywództwo.

Przywództwo Lean

Mark Forkun opowiada czym jest przywództwo Lean, jakie powiązanie istnieje pomiędzy kulturą przedsiębiorstwa, a stosowanymi narzędziami w ciągłym doskonaleniu, na czym polega relacja mistrz i uczeń.

Koło Deminga / Cykl PDCA

Mark Forkun wyjaśnia czym jest koło Deminga, jakie występują w nim etapy i jak można wykorzystać tę metodę w codziennej pracy.

Leadership in Lean Management

Leadership in Lean Management. Industry Protagonist or playing second fiddle. Introduction to becoming an Industry Protagonist.

Relacja przełożony – podwładny, sensei

Jaką rolę pełni w firmie Sensei? Jak powinny kształtować się relacje przełożonego z podwładnym? O tym, jaki model jest najbardziej korzystny, opowiada Mark Forkun.

MBO

MBO i zarządzanie przez cele.