Pierwsze warsztaty Yokoten

Jak wytwarzać produkt spełniający wymagania klienta przy mniejszym nakładzie pracy i kosztów, a przy tym z mniejszym odsetkiem błędów? Jak uprościć procesy produkcyjne w firmie, zwiększając ich wydajność? To właśnie między innymi te kwestie były tematem warsztatów, które odbyły się w dniach 10-11 kwietnia 2019 r. w Lublinie i są kontynuacją cyklu Yokoten.

Warsztaty poprowadził były Prezes Toyota Motor Manufacturing Poland – Carl Klemm. W swojej dotychczasowej pracy Klemm odpowiedzialny był za praktyczne wdrożenie Toyota Production System oraz filozofii lean manufacturing, w celu osiągnięcia jakości wbudowanej w proces produkcyjny, a co za tym idzie produkowania samochodów i silników, które spełniają wysokie oczekiwania klientów. Choć lean opracowano w japońskiej firmie produkcyjnej, to jego założenia z sukcesem wdrażają podmioty gospodarcze prowadzące działalność w różnych branżach.

Kwietniowe warsztaty dedykowane były kadrze zarządzającej oraz dyrektorom produkcji lubelskich firm przemysłowych i miały charakter bardzo praktyczny. Uczestnicy podczas pierwszego dnia odbyli tzw. gemba walking, poznając procesy zachodzące w firmach Plastic Omnium Auto Inergy Poland Sp. z o.o. oraz INTROGRAF S.A. i próbując zidentyfikować występujące marnotrawstwa lub poznać sposoby, w wyniku których zostały one wyeliminowane. Drugiego dnia, po pewnego rodzaju hansei, co w metodologii lean oznacza autorefleksję, uczestnicy spotkali się by omówić zaobserwowane dzień wcześniej sytuacje. Dyskutowano na temat roli kierownictwa w zarządzaniu firmami przemysłowymi, budowania kultury rozwiązywania problemów poprzez zaangażowanie pracowników oraz sposobów poprawy wyników biznesowych.

Warsztaty to kolejne wydarzenie organizowane w ramach cyklu: YOKOTEN – dzielimy się dobrymi praktykami, prowadzonego przez Fundację Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa oraz Lean Leadership Way Institute Polska, zarządzanym przez Marka Forkuna.

Partnerami wydarzenia były firmy Plastic Omnium Auto Inergy Poland Sp. z o.o. oraz INTROGRAF S.A.