#Ilość czy Jakość?

Drogi #CEO pracujesz po to, aby wyrobić ilość czy jakość?

Lean to synchronizacja dwóch kół, koła Postępu Biznesowego z kołem Rozwoju Ludzi rozwiązującym problemy, połączonych stałą osią.

Lean to aktywne zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla, które identyfikuje i usuwa MURA, MURI i MUDA w swoich osobistych zachowaniach i procesach, jednocześnie wspierając, poprzez Codzienne Zarządzanie, współpracowników operacyjnych w usuwaniu MUDA z ich własnych działań.

Lean to filozofia (mądrość i doświadczenie) skracania linii czasu pomiędzy zamówieniem a dostawą (płatnością) w pożądanej jakości wymaganej przez klienta, w bezpiecznym środowisku pracy (zarówno procesowo jak i psychologicznie) stale poprawiając przewagę konkurencyjną i zrównoważony rozwój organizacji, dzięki czemu organizacja staje się bardziej rentowna przy jednoczesnym odciążeniu pracy i zwiększeniu zaangażowania pracowników.

„Wyniki finansowe, przepływy pieniężne, będące impetem różnicy pomiędzy dwoma zdarzeniami bilansowymi, są wynikiem ciężkiej pracy ludzi zajmujących się doskonaleniem procesów i dopasowywaniem zachowań do pożądanej kultury, najlepiej nazwanej czymś w rodzaju „Kultury Lean DNA”, gdzie poszukuje się i praktykuje wzajemne poszanowanie, tworzy się wzajemne zaufanie, a rozwiązywanie problemów jest kluczem do zaangażowania, tworzenia sensu i celu w pracy”.