#Neuronauka w biznesie

Drogi #CEO
Co buduje poczucie sensu i celu u pracowników?

Istnieje nowa fala przyczyniająca się do doskonałości przywództwa w biznesie, zwana neuronauką. Nauka ta ma i będzie miała wiele pozytywnego wpływu na nasze rozumienie zaangażowania w miejscu pracy.

Studiowałem ten temat przez wiele lat, i jest on dość niezwykły.
Nie jest to jednak ostateczne rozwiązanie dla rozwoju ludzi i wyników biznesowych.
To tylko krok w kierunku lepszego poznania samych siebie.

Czy pamiętasz poprzednie mody, rozwiązania, złote środki ….

Six Sigma, Przemysł 4.0, Agile, Kata, MBO, rozwiązania systemowe IT, coaching, zarządzanie równością i różnorodnością, Chatgpt, mentoring, myślenie naukowe. Lista jest długa, wszystkie mają jakąś wartość, ale wszystkie są ograniczone.

Nawet potężny TPS upadnie w rękach złośliwych ludzi.

Neuronauka jest kolejnym nowoczesnym rozwiązaniem, kolejnym krokiem w odkrywaniu siebie z nadzieją na osiągnięcie pożądanego celu. Zajmuje się fascynującym rozwojem naszych mózgów. Jeśli podejdzie się do niej z etyką i niepodważalnymi wartościami nadanymi człowiekowi, wniesie ona pozytywny wkład w ludzkość.

Może również służyć jako niebezpieczny zestaw eksperymentów psychologicznych na pracownikach, jeśli zostanie użyty przez osoby niepowołane.

Nie wspomniałem jednak o prawdziwym i ostatecznym podejściu do zaangażowania. To, które nadaje sens i cele wynikom biznesowym, gdzie głębokie zaufanie, szacunek, łagodność, życzliwość, przebaczenie, radość, dzielenie się i wdzięczność stają się rzeczywistością.

Przyjrzyj się uważnie poniższemu zdjęciu.
Naucz się naprawdę widzieć i rozumieć.

Czy warto wiedzieć, jak doceniać i wspierać życie, które tam działa….!?

Pomyśl o tym, że „praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy…”.