#Czy Twoja nawigacja biznesowa na rok 2024 już działa?

Drogi #CEO
Jak dobre są Twoje umiejętności nawigacji biznesowej w 2024 roku?

Zrównoważona (trwała) przewaga konkurencyjna w 2024 r. może obejmować niektóre lub wszystkie z poniższych elementów:
Jasna strategia dla pracowników, klientów, pracodawców (Trilogy).
4 podstawowe metody: przywództwo kosztowe, zróżnicowanie, strategie defensywne, sojusze strategiczne.

Hosin Kanri, który odnosi się do:
– Jednostkowej ceny sprzedaży (opartej na VOC) minus marża (czego chcemy) równa się kosztowi jednostkowemu (ile będzie nas to kosztować).
– Nigdy, koszt plus marża, a teraz zobaczmy, czy klient za to zapłaci.
– Postrzeganie marki: (Klient) innowacyjność, win-win, szybka reakcja
– Spełniona obietnica: (pracownik i klient) SPQDC
– Stabilność finansowa: (Pracodawca) EBITDA, redukcja kosztów stałych do bezpośrednich lub pośrednich kosztów zmiennych, stabilne przepływy pieniężne.

Zapewnienie jakości poprzez skupienie się na:
– Nowych pracownikach: selekcja, zanurzenie w DOJO, buddy development
– Obecnych pracownikach: standardowa praca, praktyczne rozwiązywanie problemów, minimalna rola zawodowa – MJR, Andon, umiejętności i nawyki lidera, CI w celu uzyskania przepływu, jeśli nie użyj Kanban.
– Pracownikach wyższego szczebla: Codzienna Praktyka Zarządzania – DMP dostosowana do Hoshin, nienegocjowalne skupienie się na dwóch kołach jako nawyku, strategiczne wdrożenie.
– Odchodzących pracownikach: umożliwienie każdemu pracownikowi satysfakcjonującego i korzystnego procesu odejścia.


Zbuduj płynną sieć zasłużonego zaufania i nieodłącznego odzwierciedlenia praktykowania szacunku.

Wdrożenie strategii Hoshin Kanri powinno być brane pod uwagę tylko wtedy, gdy masz zdrową kulturę organizacyjną, w której andon jest co najmniej procesem i nawykiem.

Wdrożenie strategii Hoshin Kanri powinno być rozważane tylko wtedy, gdy masz zdrową kulturę organizacyjną, w której przynajmniej andon jest procesem i mamy psychologiczne bezpieczeństwo dzwoniącego i zaangażowanie przez bezpośredniego przełożonego. W przeciwnym razie jest to tylko dobrze wyglądający arkusz Excela.