Program Certyfikacji

Jeżeli Twój pracodawca nie wprowadza w firmie Programu Ciągłego Doskonalenia - nic straconego! Możesz zdobyć Certyfikat pierwszego poziomu - Master Lean Leadership Practitioner Level 1 - już w 5 miesięcy!

Prowadzone przez nas autorskie zajęcia skutkują wśród naszych klientów pewnym rozwojem pracowników, przekładającym się na znaczny spadek kosztów i eliminację wszelkiego rodzaju strat. Dla organizacji to podstawa do odblokowania potencjału na kolejne etapy rozwoju organizacji.

Struktura programu

PC składa się z 6 części, które są prowadzone warsztatowo, interaktywnie i z wykorzystaniem andragogiki.

Praktyczne warsztaty modułowe

Pracujemy w pełnym kontakcie - doświadczysz praktycznych warsztatów, uzyskasz wiele wskazówek, a sprawdzony sposób treningu da Ci możliwość udoskonalenia własnego warsztatu pracy

Realizacja własnego projektu

Efektywna nauka przez doświadczenie pozwoli na szybką weryfikację zdobytej wiedzy i identyfikację obszarów do poprawy, dając jednocześnie wartość dla Ciebie i Twojej firmy

Wizyty sensei w firmie

Prowadzący przybędzie do Twojego miejsca pracy, aby pomóc Ci w obszarze, w którym będziesz miał trudności

Międzymodułowe konsultacje

Będziesz pod naszą opieką, nasi prowadzący są do Twojej dyspozycji i służą wsparciem. Nie zostaniesz sam z problemami

Egzamin teoretyczny

Sprawdzisz to, czego się nauczyłeś, podchodząc do egzaminu teoretycznego, który da Ci możliwość obiektywnej oceny zdobytej wiedzy

Celebracja sukcesu

Zaprezentujesz ukończony przez siebie projekt podczas spotkania celebrującego Twój sukces. W tym kroku również doświadczysz ważnej lekcji

Co obejmuje Program Certyfikacyjny I stopnia?

narzędzia operacyjne i analityczne oraz świadome i prawidłowe ich wykorzystanie

Program daje możliwość poznania około 21 narzędzi z pakietu poziomu I, które są wsparciem w codziennej pracy i dają możliwość sprawnego prowadzenia procesu zmian z zaangażowaniem ludzi

LLWI DNA Toyoty

Przełomowe podejście

Standardy etyczne, wartości, zasady oraz zagadnienia leżące u podstaw budowania świadomości i kultury ciągłego doskonalenia

Perspektywa klienta

Nowy system zarządzania i komunikacji

Role i cele wysokiego poziomu

Budowanie zespołu i rola lidera

Definiowanie celów biznesowych i operacyjnych

Przygotowanie do realizacji działań doskonalących

Wskaźniki/pomiary/ustalenie stanu zastanego i stanu docelowego

Zwinna praca operacyjna

Organizacja

Standaryzacja

Wspieranie

Sytuacje kryzysowe

Kompleksowe rozwiązywanie problemów

Synergia współpracy

Ciągłe doskonalenie

Utrzymanie zmian

Refleksje

Celebrowanie

UWAGA!
W Instytucie istnieje dodatkowy krok nazwany odroczoną certyfikacją. Dotyczy to osób, które w ramach PC nie ukończyły certyfikacji. Każdy uczestnik ma wówczas określony czas na wykonanie dodatkowych aktywności oraz potrzebne wsparcie ze strony sensei, a po wykonaniu tych działań ponownie podchodzi do certyfikacji.

Wartości i zasady etyczne

1.

Samo uczestnictwo w Programie nie gwarantuje otrzymania certyfikatu.

2.

Otrzymanie certyfikatu uzależnione jest od zaangażowania uczestnika, podejścia do wykonywanej pracy oraz przejścia przez cały proces certyfikacji, złożony z kilku, uzupełniających się wzajemnie, części.

3.

Ostateczną decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Rada Programowa wraz z prowadzącym sensei.

4.

Otrzymanie certyfikacji zobowiązuje do stosowania i respektowania w pierwszej kolejności standardów etycznych Instytutu. Konsekwencją nieetycznego działania osoby posiadającej certyfikat czy też przekroczenia standardów może być unieważnienie wydanego certyfikatu z adnotacją w bazie Instytutu.

Trenerzy = partnerzy

Przykładamy dużą uwagę do jakości przekazywanej przez nas wiedzy i umiejętności. Istotnym elementem są kompetencje naszych trenerów. Nasz zespół to specjalnie wyselekcjonowane i przeszkolone osoby, które choć mają wieloletnie doświadczenie, to ciągle doskonalą swoją wiedzę i metodykę działania zgodną z Instytutem. Każdy z trenerów jest zobowiązany o czynnego i udokumentowanego prowadzenia projektów/programów w ramach swoich specjalizacji.

Przeprowadzony Program Certyfikacji

Jedną z firm, które przystąpiły do Programu FLL a następnie zakończyła go certyfikacją swoich pracowników była Aliplast Extrusions Sp. z o.o. Wręczenie certyfiaktów odbyło się 31.01.2020r w siedzibie firmy. Serdecznie gratulujemy!