Wyniki Biznesowe & 16 Nawyków Liderów Lean
Studium Przypadku nr 3 - Część 1

Klient & Branża

Projektowanie, produkcja i serwis specjalistycznych technologii przemysłowych maszyn czyszczących. Indywidualna, niskonakładowa produkcja maszyn sprzedawanych głównie dla przemysłu motoryzacyjnego.

Wielkość Zakładu w studium przypadku

W czasie tego konkretnego studium przypadku firma miała 95 pracowników w sumie na miejscu, obroty 20 mln euro rocznie, osiągnięte z produkcji 15 mln euro i 5 mln euro w sprzedaży z usług dla klientów.

Wyzwanie: Projekt nr 3 część 1

Kontekst biznesowy z perspektywy finansowej był następujący: Szereg wyzwań i problemów operacyjnych prowadziło do ograniczeń finansowych w postaci niższych niż oczekiwane marż zysku dla przedsiębiorstwa. Ciągłe ograniczenia związane z przepływami pieniężnymi, prowadziły do bardzo ograniczonych inwestycji w nowe maszyny i rozwoju ludzi. Niepokój i frustracja narastały szczególnie w przypadku kadry kierowniczej najwyższego szczebla, w skład której wchodził zespół: CEO, Dyrektorzy Finansów, Produkcji i Sprzedaży.

Wyzwaniem projektowym było zidentyfikowanie kluczowych problemów i przyczyn, które miały wpływ na działalność, a z czasem wyeliminowanie ich za pomocą narzędzi, procesów, zasad i kompetencji z Programu Ciągłego Doskonalenia Lean Leadership wywodzących się z Toyota Way i TPS.

Rozmiar Problemu

Sprzedaż: 60% wartości sprzedaży zostało wygenerowane przez dwóch klientów, z których wszyscy zakupili jeden model maszyny czyszczącej. Katalog handlowy firmy oferował około 16 różnych wersji modeli maszyn czyszczących. Cała ta sprzedaż została wygenerowana przez Dyrektora Handlowego przy bardzo niewielkim zaangażowaniu pozostałego zespołu sprzedaży.

80% wszystkich zamówień zostało dostarczonych z pewnym opóźnieniem, niektóre z nich zostały dostarczone do klienta z ponad trzytygodniowym opóźnieniem. Średni czas realizacji jednej dużej maszyny czyszczącej na zamówienie wynosił w tym czasie 14 tygodni.

Marże zysku przypadające na jedną maszynę nie zostały zmierzone w sposób wystarczający, aby umożliwić racjonalne porównanie kosztów budżetowych z rzeczywistymi kosztami realizacji. Koszty nadgodzin osiągnęły poziom 9% miesięcznych kosztów wynagrodzeń. Jakość produktów wytwarzanych przez firmę została uznana za dobrą. Klienci docenili innowacyjne rozwiązania dostosowane do ich wymagań, ale narzekali jednak na wysokie koszty zakupu maszyn i nieakceptowalne terminy dostaw.

Za kluczowy problem w biznesie uznano wewnętrzny konflikt pomiędzy dyrektorami działów produkcji, sprzedaży i księgowości, który wymagał jak najszybszego rozwiązania.

Skutki Problemu

Prezes Zarządu działał pod presją banków, aby zapewnić większe bezpieczeństwo finansowe w celu pokrycia kolejnej transzy kredytów, których przedsiębiorstwo potrzebowało, aby utrzymać przepływy pieniężne i umożliwić pewną ograniczoną formę inwestycji w sprzęt.
Firma miała trudności z pozyskaniem nowych pracowników, którzy mieli wystarczające doświadczenie zawodowe, szczególnie w zakresie zarządzania produkcją, zarządzania magazynem i projektowania mechanicznego.
Ciągły konflikt faktów, analiz i opinii pomiędzy księgowością, sprzedażą i produkcją tworzył bardzo stresującą atmosferę w przedsiębiorstwie. Każda ze stron obwiniała drugą za tę czy inną rzecz. Krótko mówiąc, można powiedzieć, że nie było Top-Teamu napędzającego biznes, tylko trzech na wpół niezależnych dyrektorów, z których każdy szedł swoją własną drogą, gdziekolwiek by to miało być!

W części 2 tego studium przypadku, przejdę przez 6 kluczowych nawyków, które pozwoliły temu biznesowi, w ciągu dwóch lat, stać się największym projektantem i producentem maszyn czyszczących w Europie, osiągając sprzedaż na poziomie ponad 90 mln euro.

Zbuduj swoją organizację, pozwalając swoim pracownikom skupić się na uporządkowanym rozwiązywaniu problemów.

Toyota koncentruje się na „Rozwijaniu ludzi poprzez rozwiązywanie problemów”, z dużą ilością mechanizmów wokół słowa „WSPARCIE”.

W przypadku tego biznesu, wsparcie pochodziło z 16 Nawyków.

Mam nadzieję, że to studium przypadku pokazało, jak ten system działa i dlaczego.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze mną : mark.forkun@llw-institite.com