#Wycena Lean Company

Drogi #CEO

Czym jest Wycena Lean Company?

Wycena Lean Company to połączenie oceny operacyjnej Lean z wyceną finansową, czasami nazywaną wyceną Due Diligence Lean Company.

Wycena ta jest przeprowadzana dla Twojej firmy i przedstawia aktualną wartość – wyceny finansowej Spółki oraz potencjalną wartość – wyceny finansowej przyszłościowej w wyniku wdrożenia narzędzi, zasad i kompetencji Lean które są rekomendowane do realizacji Twojej strategii i operacji.  

Załóżmy, że EBITDA w tym roku wynosi 40 000 euro, a przyszłe przepływy pieniężne opierają się na 7-krotnej wielokrotności tej wartości. W takiej sytuacji można wycenić obecny biznes na 280 000 euro, przy założeniu, że wszystkie inne rzeczy są takie same, co oznacza, że przede wszystkim przyszłe przepływy pieniężne muszą być dyskontowane  według zasad wyceny wartości Spółki. Jednakże,

Lean Company Valuation podejdzie do tej wyceny inaczej; Przyjmie obecną wycenę 40.000 euro i określi, gdzie można dokonać ulepszeń, aby uzyskać wyższy EBITDA w jak najkrótszym czasie.

Te obszary poprawy będą zazwyczaj koncentrować się na: jakościowych w stosunku do przeróbek, odpadach i reklamacjach klientów, czasach przejścia realizacji produkcji, czasach cyklu kluczowych procesów, pracy standardowej, obrocie materiałami i częściami, działaniach nie dodających wartości, tzw., marnotrawstwo – MUDA, jak również TPM, OEE i kluczowych elementach kultury organizacyjnej.

Raport zaleci konkretne inicjatywy lean, które poprawią obecny wskaźnik EBITDA na poziomie 40 000 euro do powiedzmy 75 000 euro w ciągu 12 miesięcy.

Oznacza to, że EBITDA za rok wyniesie 75.000 euro, a projekcja 7-letnich uprzednio dyskontowanych przepływów pieniężnych da wycenę 525.000 euro, co oznacza wzrost o ponad 185% w stosunku do wartości obecnej.

Wzrost wartości Twojego biznesu o 245.000 euro. Nawet po zmniejszeniu kosztów jednego roku ulepszeń z powodu lean, a także dyskontowania inflacji i wszelkich innych czynników, pozostawia Ci znaczny zwrot z obecnej inwestycji, których nie znajdziesz w żadnych innych instrumentach finansowych lub inwestycji. Uwaga! Przy niewielkim lub żadnym zwiększeniu #CAPEX i zwiększeniu zasobów.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że osiągniesz podobne zyski jak te powyżej?

  • 0% jeśli nie przeprowadzisz Wyceny Lean Company lub nie zaangażujesz się w inną formę transformacji lean.
  • 98% sukcesu jeśli to zrobisz (na podstawie potwierdzonych zleceń).

Wybór należy do Ciebie, wezwij ANDON już teraz!