#7 kroków Hoshin

Drogi #CEO
Czy osiągnąłeś swoje przełomowe cele w tym roku?

7 kroków Planowania Hoshin to:

  • Kroki od 1 do 4 przygotowujące rejs i zespół. Przygotowanie gruntu, jeśli chcesz.
    Są one tym, co nazywam wygodną pracą. Ponieważ zostały one zredukowane do podejścia książkowego przez oczytanych, wykształconych konsultantów.
  • Kroki od 5 do 7 to działanie.
    Te kroki wymagają głębokiego doświadczenia od Genba.

To jest miejsce, w którym jacht, czyli Twoja firma, naprawdę musi działać zarówno na spokojnych morzach, jak i podczas sztormów.

Bez dojrzałego zrozumienia podejścia i zastosowania Dwóch Kół, poprzez DMP i MJR, Hoshin Kanri często popada w stagnację lub kończy jako podejście MBO.

Rozwijanie i dostarczanie programu kultury Lean wymaga pełnego zaangażowania wszystkich, przez cały dzień, każdego dnia, aż stanie się nawykiem.

Leading to serve