#Bezpieczeństwo psychologiczne pracowników

Drogi #CEO
Dlaczego P w SPQDC jest tak słabo praktykowane i rozumiane?

P oznacza ludzi (people), a więc P prowadzi do jakości i dostaw Q i D.
Świadomie lub nieświadomie wielu karmi swoje myśli niewłaściwym wilkiem.
KPI dotyczące ludzi mają kluczowe znaczenie dla sukcesu biznesowego.

Tak, wiemy o tym, ale bezpieczeństwo psychologiczne jest ostatnio gorącym tematem do wygłaszania elokwencji i zarabiania na konsultacjach. Oczy spuszczone, głowa opuszczona.

Jednak wszystko sprowadza się do jednej prostej prawdy. Bezpieczeństwo psychologiczne członka zespołu jest wynikiem tego, jak zachowujesz się wobec danej osoby, innymi słowy, twoich nawyków.

Ok trzeba się nad tym zastanowić.

Andon nigdy nie będzie działał na rzecz jakości i taktu, jeśli członkowie nie poczują, że istnieje proces reakcji oraz angażująca i autentyczna reakcja ze strony ich bezpośredniego szefa. Więc co to ma ze sobą wspólnego?

Woskowa elokwencja, odpowiednie książki, stanie się kluczowym mówcą na temat standardowej pracy lub przywództwa lean, przy braku praktyki hansei i karmienia właściwego wilka doskonałość biznesowa nigdy się nie zmaterializuje.

Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo psychiczne?
Każdy, ale przede wszystkim Ty wobec siebie i swojego zespołu.