#3 złote zasady Genba

Drogi #CEO
Szczypta mądrości na Genba – Nie zapominaj o tych solidnych zasadach lean!

Zasada 1:
Człowiek może poczekać
Maszyna może poczekać
Materiał musi płynąć

Jakże często tak bardzo skupiamy się na zapewnieniu wykorzystania pracowników i OEE maszyn, gdy materiał – zamówienie klienta, czeka, nie przepływa od zamówienia do dostawy.

Zasada 2:
Jaki system osądu i podejmowania decyzji jest niezbędny do stosowania w każdym czasie przez wszystkich pracowników, jeśli chodzi o SQDC/P

Zawsze używaj ZASAD obowiązujących w miejscu pracy.
Następnie THE RIGHT THING TO DO, jeśli nie ma zasady,
Wreszcie, jeśli nie jesteś pewien, co jest właściwe, użyj swojej osobistej WYOBRAŹNI.
Jeśli masz wątpliwości, użyj ANDON.

Zasada 3:
JAKOŚĆ to postawa, reszta to kontrola i równowaga.

Żaden sensei nie życzyłby sobie, abyś kopiował i wklejał System Produkcyjny Toyoty (TPS), jednak zachęcałby cię do tego, abyś naprawdę spróbował zrozumieć mądrość i psychologię, która kryje się za sercem i duszą TPS, tak abyś zbudował biznes, którego potrzebujesz, a nie ten, który masz.