#Quality Touch Points

Drogi #CEO,
Czy znasz pracę w spokojnej atmosferze?

Spokojne i łagodne podejście do chwil w ciągu dnia wpłynie na Ciebie i Twój zespół, a także na długoterminowe wyniki Twojej organizacji, Twoje zdrowie i dobre samopoczucie.

W lean odkrywamy Nawyk QTP – Quality Touch Points.

Literatura na temat jakości i jej zapewniania jest wszędzie. A co z jakością momentu kontaktu, który miałeś z tym pracownikiem kilka minut temu?

Jakość jest stanem umysłu i wbudowanym procesem ustalonym przez uzgodniony czas cyklu. Nie ma jednak sensu skupiać się tylko na procesie, gdy nasze zachowanie jest nerwowe, niespokojne, frustrujące.

Jeśli jakość jest stanem umysłu, zacznij od spokoju, bądź delikatny.

Żaden program budowania kultury nie działa bez Andon.

Andon działa, gdy pracownik czuje się psychicznie bezpieczny, wie, kiedy „wyciągnąć” Andon i ma bezpośredniego przełożonego, który chce i jest w stanie pozytywnie wspierać pracownika.

Rozwiązywanie problemów to coś więcej niż narzędzie i proces. Rozwiązywanie problemów zależy w równym stopniu od tego, jak i jak często się spotykamy. W rzeczywistości każdy D4, D8, A3, OPL, 5W, QRQC musi być wspierany przez odpowiednie zachowania i nawyki.

Budowanie wyjątkowej wydajności organizacyjnej zaczyna się od nawyków.

Przejdź przez swój dzień w spokoju i ćwicz bycie spokojniejszym.

Rozpaczliwie potrzebujemy przywództwa, które pozwoli nam znaleźć sens i cel w pracy.