#KPI w dziale Utrzymania Ruchu

Drogi #CEO,

Jak realistyczne są Key Performance Indicators (KPI) w dziale utrzymania ruchu, zwłaszcza w kontekście zasad Total Productive Maintenance (TPM)?

Istnieje pewne przekonanie, że jeżeli organizacja wdroży zasady TPM i przedstawia standardowe KPI z karty wyników, to wszystko jest w porządku. Niemniej jednak, istnieje kilka kluczowych pytań, które powinniśmy sobie zadać, aby ocenić rzeczywistą skuteczność działań.

Na zdjęciu poniżej pojawiają się pytania kluczowe dla TPM. Wskaźnik operacyjny (OPR) zdaje się być jednym z najważniejszych wskaźników KPI w organizacji. Jednakże, czy nasze planowanie przeglądów serwisowych i konserwacji opiera się raczej na kalendarzu czasowym, czy też na zużyciu ilościowym?

Warto również zastanowić się, gdzie leży odpowiedzialność za raportowanie w obszarze konserwacji, jakości i produkcji. Czy te obszary posiadają oddzielne raporty, czy też istnieje wspólne podejście do monitorowania wskaźników?

Podejście do Utrzymania Ruchu wymaga pełnego zrozumienia, jakie KPI są rzeczywiście kluczowe dla efektywnej działalności. OPR może być kamieniem węgielnym, ale jednocześnie warto zastanowić się, czy to wystarcza i czy niektóre aspekty nie wymagają bardziej szczegółowej analizy.