#Typ Pracownika: Pszczoła

Drogi #CEO
Czy dbasz o swoje Pszczółki 🙂

Typowe cechy, atrybuty i zachowania pracowników typu Pszczoła.

Wartości:
Lojalność, pracowitość, sumienność, prawdomówność, nie stronią od pomagania i wspierania innych, dzielą się informacjami, zbudowali wysoki stopień zaufania poprzez swoje wzorce, okazują szacunek innym. Najbardziej dostosowane do tworzenia dobrej kultury organizacyjnej.

Kompetencje:
Dobre w swojej pracy i otwarte na nowe formy uczenia się i rozwoju dla siebie i wspierania innych. Dobrze radzą sobie z rozwiązywaniem problemów, realizują zadania, ale też pociągają za sobą ludzi. Posiadają umiejętność skutecznego komunikowania się.

Jak organizacja powinna traktować Pszczoły?

Należy promować i rozwijać Pszczoły. Ta grupa jest nieoceniona dla organizacji. Mądrze jest wspierać ich w programie samorozwoju, ponieważ w prawie większości przypadków szukają oni nie tylko nagród materialnych, ale znajdują sens i cel w pracy poprzez rozwijanie siebie i innych w rozwiązywaniu problemów, planowaniu i osiąganiu wyników.

Uzupełnienie:
Rekrutacja, rozwój i awans zawsze muszą być oparte na kompetencjach i zachowaniu, nigdy na spełnianiu kwot różnorodności. Wszyscy mamy tendencję do osuwania się na lewo, jeśli nie jesteśmy sprawdzani. Pszczoła może łatwo ulec takiej tendencji. Łatwo to wykazać obserwując samouwielbienie, przejaw pychy i brak pokory jako jej kuzyna.
Pszczoły są kanarkami w kopalni, słuchaj co mówią o Twoim zachowaniu i zachowaniu kultury organizacyjnej.
Użycie określenia pracowity jak Pszczoła ma na celu skupienie się na tym, że pracują oni sumiennie i przynoszą dobre owoce dla całej organizacji. Owocami tymi są: dobra praca, dobre uczynki i dobre zachowanie.

Pracodawco dbaj o swoje Pszczółki, gdyż stanowią zazwyczaj 20% pracowników i wnoszą około 30% wartości dodanej.