#Co zrobić z wynikami zaangażowania pracowników?

Drogi #CEO

Co zrobić z wynikami zaangażowania pracowników?

Na rynku jest kilka bardzo dobrych programów do badania zaangażowania i motywacji pracowników.

Prezentowane wyniki z pewnością otwierają oczy kierownictwu wyższego szczebla, ale co dalej z tym zrobić?

Chodzi o to, że prawie zawsze kończy się jakakolwiek nadzieja na ciągłe doskonalenie, dlaczego?

Zrozumienie, a następnie dopasowanie lub zmapowanie wyników badania do:

  • wartości kultury firmy, a następnie do
  • określonych zachowań/nawyków, poprzez
  • specyficzne KPI i wreszcie do
  • programu szytego na potrzeby danej firmy, którego stworzenie, wymaga doświadczenia w dyscyplinach:
  1. operacji handlowych
  2. przywództwa
  3. lean
  4. strategicznego HR