#Nadgodziny a marnotrawstwo

Drogi #CEO
„Dlaczego nadużywanie nadgodzin nie jest dobrym rozwiązaniem, nawet jeśli zespół sprzedażowy deklaruje, że na tych zamówieniach wciąż zarabiamy?”.

🔑 Krótkoterminowo, niektóre nadgodziny być może są konieczne ale mają duży wpływ na realny koszt każdej jednostki, a także na przeciążenie maszyn i ludzi.
🔑 Nikt nie kwestionuje ciężkiej pracy zespołu sprzedażowego. Jednak istnieje wiele kosztów i marnotrawstwa, których nie jesteśmy w stanie łatwo dostrzec.
🔑 Musimy wyrównać planowanie produkcji, a to wymaga pracy zespołowej pomiędzy Sprzedażą, Planowaniem i Produkcją.
🔑 Ukryte marnotrawstwo w postaci nadgodzin wpływa na wiele obszarów działalności, od utrzymania ruchu i produkcji, ale także na cały łańcuch wartości.
🔑 Nasze obecne systemy raportowania zarządczego nie są wystarczająco dobre, aby zmierzyć prawdziwy koszt nadgodzin na #jakość#produktywność#motywację i dostępność maszyn, a to tylko niektóre z nich.
🔑 #leadership w tej sytuacji musi skupić się na #rozwoju osobistym i zmianie #kultury w sposobie myślenia, zachowania i pracy.

Skupmy się na najlepszych praktykach, #yokotenonline i przepracujmy ten ważny i skomplikowany problem #zarządzania.