Jak Toyota zapewnia jakość na produkcji?

2 czerwca 2023 roku w Hotelu Apart odbyło się spotkanie warsztatowe z przedstawicielami różnych grup biznesowych w Wałczu. Tematem spotkania było zapewnienie jakości na produkcji.

Dziękujemy wszystkim za tak liczną obecność.