#Jak przygotować się do przejścia na lean?

Drogi #CEO
Jak przygotować się do przejścia na Lean?

Przejście na Lean wymaga przygotowania, tak jak nauczyciel przygotowuje ucznia do egzaminu.

Dobry nauczyciel, sensei, przygotowuje ucznia (kierownictwo, liderów, operatorów) do transformacji.

Przejście musi odbywać się poprzez stałą pracę, spokojne serce i zaufanie do nauczyciela – Sensei.

Sensei zasiewa nasiona zmian w zrozumieniu, wiedzy i myśleniu, wpływając w ten sposób na nawyki swoich podopiecznych.

Sensei trenuje tych, nad którymi czuwa z troską, szacunkiem i mendoumi.

Uczeń powinien jednak zaufać swojemu nauczycielowi (konsultantowi) i znaleźć powód oraz cel swojego zaangażowania.

Można zaprowadzić osła do klasy, ale nie można zmusić go do picia ze źródła mądrości.

Fragmenty mojej książki
„Leading to Serve”