#Rachunkowość Lean

Drogi #CEO
Czym jest Rachunkowość Lean?

Rachunkowość Lean jest niezbędnym procesem w podtrzymywaniu i dostarczaniu wartości dodanej sprawozdawczości zarządczej podczas całkowitej transformacji przedsiębiorstwa, ponieważ umożliwia prawidłowe funkcjonowanie struktur strumienia wartości w przeciwieństwie do tradycyjnych funkcjonalnych struktur organizacyjnych, które mają zbyt wiele wewnętrznych konkurencyjnych nieujawnionych KPI’s .
Postaramy się to wyjaśnić w inny sposób.

👀 TPS to tak naprawdę ciągłe ograniczanie wszystkich działań nie dodających wartości (zarówno behawioralnych jak i procesowych) z zawartą intencją ciągłego zmniejszania proporcji kosztów stałych do kosztów zmiennych, w szczególności bezpośrednich kosztów zmiennych. Czy to pomogło?
Widzisz, to czego Ci nie powiedzą to.

💪 Robienie prawdziwego TPS jest wtedy, gdy Twoja organizacja jest na tyle stabilna, że może skupić się na przejściu do bycia proaktywnym, a docelowo progresywnym w planowaniu i realizacji zdarzeń, które będą miały miejsce w przyszłości i są w znacznym stopniu związane z osiągnięciem strukturalnej i trwałej konkurencyjności .
💪 Wiele z tego ma związek z pracą nad zmniejszeniem udziału kosztów stałych w naszych kosztach zmiennych, które oczywiście zmieniają się zgodnie z planowanym i wyrównanym planowaniem produkcji .
💪 Oznacza to, że koszty stałe nie są przydzielane tak, jak robimy to teraz, na jakiejś arbitralnej podstawie, ale faktycznie mogą być bezpośrednio przypisane do aktywności opartej na wielkości w ramach kompletnego strumienia wartości.
💪 Nie ma to nic wspólnego z outsourcingiem działań wewnętrznych.
💪 Prowadzi to do znacznie wyższego stopnia zmierzenia prawdziwego kosztu produktu i zapewnia bezpośrednią rozliczalność zarządczą dla zespołu w P&L strumienia wartości, który normalnie miałby zgrupowanie procesów lub tzw. rodzinę produktów.
💪 W efekcie rachunkowość lean rozlicza strumień wartości i nie obciąża bilansu rezerwami materiałowymi.
💪 Zbyt duży nacisk kładzie się na P&L i ukrywanie w bilansie krótkoterminowego myślenia i decyzji zarządczych. Spójrz na strumienie wartości i przepływy pieniężne.


🍒 Jeśli dziś doświadczasz problemów z czasem realizacji z powodu niedoborów komponentów, to prawda jest taka, że prawdopodobnie w 80% wynika to z Twoich zmarnowanych działań nieperiodycznych i przestarzałego systemu księgowego, który ma znaczący wpływ na dostarczanie na czas w turbulentnym środowisku podażowym.
🍒 Tak, to trudna lekcja, ale udawanie lean jest naprawdę widoczne teraz w firmach na całym świecie.