#Typ Pracownika: Mrówka

Drogi #CEO
A co z Twoimi pracowitymi Mrówkami? To przecież one są siłą napędową Twojej organizacji.

Typowe cechy, atrybuty i zachowania pracowników typu Mrówka.

Wartości:
Ciężko pracują mając przydzielone obowiązki i efektywnie pracują w zespołach. Mrówki dopasowują swoje nawyki do nawyków Pszczół i Królowej Mrówek, czyli Szefa. Znają swoje miejsce. Mrówki mogą awansować na Pszczoły, pozostać tam, gdzie są. Pozostawieni sami sobie, bez lub z niewielką ilością informacji zwrotnych, komunikacji i rozwoju mogą popaść w nieefektywne praktyki pracy. Powinni być szanowani, słuchani i rozumiani.

Kompetencje:
Pracownicy typu Mrówka są w GENBA cały dzień, każdego dnia, znają system i procesy, a jeśli są prawidłowo trenowani, mogą mieć masę niesamowitych pomysłów KAIZEN do wdrożenia. Większość z nich, pomimo retoryki, pracuje na pamięć, gdzie praca standardowa jest często źle wprowadzana przez Pracowników typu Pszczoła (liderów), którzy nie mają wystarczających umiejętności przywódczych, aby wiedzieć jak to zrobić, aby znaleźć sens i cel w pracy. Mrówki powinny mieć plan Matrycy kompetencji w zakresie procesów, rozwiązywania problemów i atrybutów behawioralnych jako aktywną część ich zaangażowania i rozwoju.

Jak organizacja powinna traktować Mrówki:
Mrówki pielęgnują spotkania przed zmianą, jeśli lider skupia się nie tylko na celach, KPI, ale także na nich, jako Pracownikach (członkach godnego plemienia). Niektórzy z nich mogą stać się pracownikami typu Osioł niemal wyłącznie z powodu słabego przywództwa Pszczół, czyli liderów, która powinna skupić się na znoszeniu coachingu, a nie podejmowaniu błędnych decyzji opartych na samouwielbieniu.

Uzupełnienie:
Kluczowym atrybutem roli kierownictwa jest minimalna rola pracy – MJR i Codzienna Praktyka – DP, liderów to wiedza jak coachować Mrówki podczas Genchi Genbutsu. Upewnij się również, że Twój zespół HR lub/i L&D jest specjalistą w zakresie coachingu Genba, ale również zna i przepracował procesy. Szefowie finansów powinni być edukowani, że liczby, które produkują, są wynikiem ciężkiej pracy zarówno Mrówek jak i Pszczół, gdzie cięcie kosztów pochodzi z identyfikacji i eliminacji procesów i zachowań nie dodających wartości, w których Mrówki są ekspertami.

Użycie określenia Mrówka ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, że są oni siłą napędową Twojego biznesu. Pracownicy Ci stanowią około 30% siły roboczej i odpowiadają za 40% produkcji. Wraz z Pszczołami stanowią oni łącznie około 50% siły roboczej i 70% wartości dodanej. Dzielą się wiedzą, dzielą się wynikami, dzielą się informacjami, dzielą się sprawiedliwie nagrodami za swoją pracę.