#Lean jako cel dla firmy?

Drogi #CEO
„Dlaczego chcesz wprowadzić lean jako cel dla swojej firmy?”.” Następnie pomyśl o słowie #odwaga i co ono oznacza w kontekście #leadershipdevelopment„. 

Poniżej kilka notatek, które zrobiłem po naszym spotkaniu.
🙈Lean nigdy nie może być celem. #Lean jest środkiem do celu.
🙈Lean może być metodologią i muszę też dodać jako osoba związana z Toyotą, że nie wiem czym jest lean, ale mam sensowne pojęcie czym jest #toyotaway i #TPS.
🙈 Twoje #cele powinny skupiać się na potrzebach pracowników, klientów i interesariuszy.
😯#courageousleadership to czasownik. Nauczyłam się tego od pewnej mądrej kobiety. Nie da się być odważnym stojąc w miejscu.
😯Odwaga to ruch, w którym podążasz za swoim sercem. Podążaj za dobrym głosem, tym, który pozwoli Ci podnieść swój krzyż i zrobić to, co słuszne.
❤️ Bycie CEO to duża odpowiedzialność moralna za przewodzenie innym.
Czy jesteś na to gotowy?