Czy masz Palącą Platformę w pracy! Część 2

Jakie są moje koszty zmienne? W jaki sposób mogę dodatkowo obniżyć moje koszty zmienne!

 1. To jest naprawdę domena dla menedżerów operacyjnych, w tym kierownika lean.
 2. Koszty zmienne będą stanowić materiał, który przychodzi do Twojej firmy, łącznie z opakowaniem i transportem, jak również bezpośrednie i pośrednie koszty produkcji lub usług, które dostarczasz.
 3. Musisz wiedzieć, jakie są Twoje poziomy materiałów magazynowych (zapasy), w tym komponentów, surowców i opakowań.
  1. Te same informacje są potrzebne dla wyrobów gotowych.
  2. W obu przypadkach należy znać wartość zapasów w kategoriach pieniężnych, jak również wartość zapasów związanych z częstotliwością ich rotacji.
  3. Krótko mówiąc, ile towaru znajduje się w magazynie i nie jest używany.
 4. Dobry system rejestracji, Kanban, regularne mini-audyty i szereg projektów optymalizacyjnych zapewnią poprawę przepływu gotówki, ponieważ gotówka będzie w Twoim banku, a nie w magazynie.
 5. Jeśli z jakiegoś powodu produkowałeś ponad stan, to musisz to natychmiast przerwać. Nie należy produkować w większych partiach lub ilościach, niż jest to absolutnie konieczne. Jeśli oznacza to rozmowę z klientem o tym, to najwyższy czas przestać słuchać tych, którzy mówią, że nie można tego zrobić. Zacznij podejmować właściwe decyzje biznesowe dla siebie, a nie dla cudzych interesów. 
 6. Nie ma wątpliwości, że można zwiększyć marżę M1 o 2% do 15% rocznej wartości sprzedaży, koncentrując się po prostu na kosztach zmiennych (materiały, bezpośrednie i pośrednie koszty pracy na jednostkę).
 7. Zapoznaj się z listą swoich dostawców oraz z cenami, które pobierają.
 8. Sprawdź warunki płatności, czy płacisz za dużo, za wcześnie czy za późno. Co możesz zrobić, aby zoptymalizować przepływ gotówki.

Wiele kosztów stałych przedsiębiorstwa może być rzeczywiście przekształconych w koszty zmienne.

Jest to bardzo zaawansowana forma prowadzenia działalności gospodarczej i zazwyczaj wymaga dojrzałego rozumienia TPS. Dzisiejsze wyjątkowe środowisko biznesowe, wymaga wyjątkowego przywództwa. Przetrwanie opiera się na naszej zdolności do utrzymania płynności finansowej firmy. Zalecałbym podejście skrótowe do osiągnięcia tego celu.  Muszę wyraźnie podkreślić, że ta metoda, redukująca koszty stałe poprzez przekształcenie ich w strumienie wartości wolumenu produkcji, nie polega na outsourcingu części usług wewnętrznych do dostawców zewnętrznych.

Po pierwsze, musisz myśleć niestandardowo. To znaczy;

 1. Zapomnij o tym, co robiłeś tradycyjnie do tej pory.
 2. Zapomnij o tym, czego nauczyli cię w szkole biznesu MBA.
 3. Zapomnij o tym, co powiedział ci Dyrektor Finansowy.
 4. Zapomnij o tym, co usłyszałeś od swojego lean „eksperta” (przy okazji, nie ma czegoś
  takiego jak lean expert, tylko osoba z niewielką lub zerową pokorą).
 5. Teraz zastanów się dokładnie, jakie masz stałe koszty w firmie, które nie są warunkowo napędzane przez jakąś formę zmiennej działalności produkcyjnej i zrób listę.
 6. Pomyśl jakie inne zmienne działania masz w biznesie; Liczba obrotów maszyny. Liczbę kilometrów pojazdu. Liczba godzin pracy suwnicy w Twojej fabryce i zrób listę.
  a. Realizujesz działania, które są bezpośrednio związane z wielkością produkcji na danej zmianie lub w danym dniu, tygodniu czy miesiącu.
  b. Te wielkości produkcji mają wpływ na określone koszty zmienne.
  c. Im więcej produkujesz, tym więcej masz kosztów zmiennych.
  d. Podobnie, masz koszty stałe, które angażujesz, a które nie są bezpośrednio związane ze zmienną wielkością produkcji, ale mogą być związane z inną zmienną aktywnością.
  e. Te koszty stałe są często wykazywane jako regularne koszty stałe działalności, która ma miejsce w określonym przedziale czasu, na przykład raz w miesiącu.
  f. Przelicz koszt stały, lub przynajmniej część tej ceny stałej, na działanie zmienne, które jest wymienione powyżej.
 7. Musimy przemyśleć, w jaki sposób bezpośrednio dostosować koszty działalności do wielkości przedsiębiorstwa. Innymi słowy, wraz ze wzrostem wolumenów wzrastają również koszty zmienne. Wraz ze spadkiem wolumenów, spadają również koszty zmienne.
 8. Nasze koszty stałe, jako procent kosztów zmiennych, są niewielkie.
 9. W rzeczywistości oznacza to, że mamy niski próg rentowności z jęz., angielskiego (Break-Even Point) w naszej działalności.
 10. Powinieneś mieć co najmniej jeden lub dwa projekty otwarte w ciągu roku (przy użyciu PDCA, OPL, A3 lub Obeya), które koncentrują się na konwersji kosztów stałych na zmienne.
 11. Rada, której udzieliłem powyżej, nie jest łatwa do zrozumienia. Nie przeczytałem tych informacji w jakiejś książce ani w jakimś programie szkoleniowym. Jest to lekcja, którą nauczyłem się współpracując z najbardziej dochodowymi organizacjami na świecie, korzystając z TPS.
 12. Spodziewaj się poprawy EBITDA nawet o 2% tylko z tego jednego działania. Tak więc, jeśli masz biznes o wartości 20 milionów euro, ta jedna działalność może zaoszczędzić ci do 400 tyś euro z OPEX.    

Jak ważny jest teraz bilans firmy. Czy powinienem patrzeć na niego w jakiś szczególny sposób.

Różnica pomiędzy bilansem z poprzednich miesięcy a bilansem z tego miesiąca jest rachunkiem zysków i strat (P&L). Prognoza przepływów pieniężnych, której większość księgowych nie sporządza co miesiąc, jest zestawieniem przepływów pieniężnych i wypływów pieniężnych pomiędzy tymi dwoma datami bilansowymi.

Bilans jest ważniejszy od rachunku zysków i strat, ponieważ pokazuje, czy wartość przedsiębiorstwa wzrosła czy spadła pomiędzy dwoma okresami. Niestety, większość księgowych i dyrektorów finansowych sporządza rachunek zysków i strat i sprawozdanie z działalności tylko dla każdego miesiąca. Praca związana z tworzeniem modelu przepływów pieniężnych nie jest trudna, zależy od tego, jak bardzo chcemy, aby był on skomplikowany i użyteczny. 

Kapitał pracujący jest życiodajną krwią twojego biznesu.

Jest to kapitał, którego potrzebujesz, aby prowadzić swój biznes na co dzień. Jeśli nie masz dobrego kapitału obrotowego, wpadniesz do kanału, gdy tylko coś nieoczekiwanego stanie się z twoim biznesem. Pandemia COVID-19 to nietypowa sytuacja makroekonomiczna, która rozwiąże Twój biznes w ciągu kilku tygodni.  Jeśli masz słaby przepływ gotówki, cała Twoja strategia biznesowa będzie koncentrować się na przetrwaniu. Przetrwanie oznacza posiadanie gotówki na potrzeby obecnego kryzysu i dokonania zmian w sposobie zarządzania firmą i jej funkcjonowania, tak aby zacząć zabezpieczać swój biznes przed recesją i inflacją, które prawdopodobnie pojawią się w ciągu najbliższych 6-16 miesięcy. 

koniec części 2.

W części 3 przeczytasz na temat 9-ciu głównych „zabójców” przepływu gotówki w twoim biznesie, na których musisz uważać.  

Ten artykuł został przygotowany przy wsparciu Instytutu Lean Leadership Way, llw-institute.com w ramach zasad YOKOTEN dzielenia się najlepszymi praktykami.

Jeśli uznałeś ten artykuł za wartościowy, daj nam znać.

Mark Forkun

W tej chwili nie możemy odwiedzać naszych klientów i zrobić Gemba walk, „Idź, zobacz i doradź”. Natomiast to, co możemy zrobić, to wykorzystać internet do rozwiązań online, aby „słuchać i doradzać”. Zadzwoń do nas lub weź udział w jednym z naszych Forów Przywództwa.