#Syndrom mostu londyńskiego

Drogi #CEO,
czy dział utrzymania ruchu jest z Marsa, a produkcja z Wenus?

👀 Nazywam to syndromem #londonbridge, czyli jak pokonać tę przepaść!
Jest wiele sposobów na rozwiązanie tego problemu. Niektórzy powiedzieliby, że jest to problem #HR, jednak powinniśmy tu przeprowadzić specjalny #coaching.

Sposób, w jaki ja lubię rozwiązywać problem syndromu mostu londyńskiego między dwoma oszczędnymi działami, w tym przypadku między produkcją a utrzymaniem ruchu, polega na odwołaniu się do koncepcji dwóch kół #toyota, polegającej na równoważeniu postępu biznesowego z rozwojem człowieka.
(Koncepcja Dwóch Kół jest dokładnie wyjaśniona w książce Carla Klemma „Równowaga Doskonałości”).

Widzicie, chodzi o to, że kierownictwo najwyższego szczebla jest odpowiedzialne za zapewnienie równowagi postępu między potrzebą rozwoju ludzi poprzez rozwiązywanie problemów a potrzebą rozwoju firmy poprzez takie działania.
Jeśli tak się nie dzieje, traci się tempo i kierunek ciągłego doskonalenia działalności. Wówczas zbyt wiele wysiłku poświęca się na inicjatywy reaktywne, aby utrzymać wyniki.
Większość konfliktów między zespołami można z powodzeniem rozwiązać, nakłaniając oba zespoły do wspólnej pracy nad konkretnym problemem. W tym przypadku są to: #oee , #kwestie jakości, ilości, nieplanowane przestoje.
Moim ulubionym narzędziem do raportowania i rozwiązywania problemów jest metoda A3.

👀 To, na co naprawdę kładę nacisk podczas #A3, to znaczenie skutecznej komunikacji, pracy zespołowej, radzenia sobie z faktami, #deming 4 stages, zarządzanie wizualne, identyfikacja działań bez wartości dodanej, angażowanie innych w pomysły kaizen, rola lidera projektu, wyznaczanie celów i krótkoterminowych kamieni milowych jako punktów sukcesu.

Nigdy nie zapominaj, że sukces A3 zależy w równym stopniu od zasad i zarządzania ludźmi, jak i od samego procesu A3.

Przypominam także działowi utrzymania ruchu, że jest on częścią strumienia wsparcia działalności i że prawdziwy system zarządzania bezpieczeństwem zaczyna się wtedy, gdy dział utrzymania ruchu wykaże, że planowe przeglądy są wykonywane w sposób sumienny.
Celem działu utrzymania ruchu jest praca w taki sposób, aby #tpm istniało, było częścią czasu OEE i koncentrowało się na ciągłym obniżaniu stałych i zmiennych kosztów prowadzenia działalności.

Co więcej, wyjaśniam też produkcji, że choć znajdują się w strumieniu tworzenia wartości firmy, nie oznacza to, że mogą nadużywać maszyn i traktować dział utrzymania ruchu jak swoich podrzędnych sługusów!

Każdy operator produkcji, lider linii i zmiany ma obowiązek dopilnować, aby autonomiczne prace konserwacyjne były wykonywane dokładnie tak, jak powinny być wykonywane zgodnie ze standardową kartą pracy.

Coaching, komunikacja, informacja zwrotna, delegowanie, radzenie sobie z niewłaściwym zachowaniem to umiejętności, które sensei wykorzystałby podczas rozwiązywania problemów z zespołem w celu osiągnięcia postępów w biznesie.