#Typ Pracownika: Osioł

Drogi #CEO
Jak to jest z tymi Upartymi Osiołkami?

Typowe cechy, atrybuty i zachowania pracownika typu Osioł.

Wartości:
Wszyscy doświadczyliśmy pracowników typu Osłów w naszej organizacji. Pracownik Osioł to taki, który niesie duży ciężar, zwykle zestaw problemów osobistych, które go spowalniają. Raz na jakiś czas potrzebuje „kopa”, który sprawi, że będzie się poruszał nieco szybciej zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym. Niezależnie od wartości pracownika Osła, z biegiem czasu uległy one z różnych powodów erozji, aż do poziomu, w którym nie osiągają swojego potencjału i nie pokazują ludzi, którymi kiedyś byli. Praca, a zwłaszcza wszelkie nowe rzeczy, których się od nich oczekuje, są dla nich przykrym obowiązkiem. Ich czas cyklu w pracy, jeśli można tak powiedzieć, nie jest zgodny z oczekiwaniami organizacyjnymi. Nikt nie lubi być określany mianem pracownika-osła, ani nawet postrzegać siebie jako takiego. Takich pracowników należy traktować z szacunkiem i cierpliwością, a przede wszystkim ze zrozumieniem. Coś się stało albo w pracy, albo w ich życiu prywatnym, co spowodowało zdeflorowane podejście do zaangażowania w pracę.

Kompetencje:
Generalnie znają się na swojej pracy, ale z czasem przestali się rozwijać. Mają skłonność do narzekania i widzą problemy tylko u innych. Praca jest dla nich udręką.

Uzupełnienie:
Ta grupa prezentuje zazwyczaj 30% siły roboczej, a wnosi 20% wartości. Umiejętnością przywódczą jest wzięcie tego typu pracowników i zapewnienie im otoczenia, w którym mogą się rozwijać, stać się pracowitą mrówką. Często w pracy składano im obietnice i nie dotrzymywano ich. Byli marginalizowani, zaniedbywani, nie słuchano ich, stracili zaufanie i uczciwość kierownictwa. Pracownicy-osły są często wynikiem złośliwego i miernego zarządzania. Kierownictwo wyższego szczebla i liderzy mogą być pracownikami-osłami, ponieważ źle delegują wszystko i są kiepscy w zarządzaniu ludźmi, a swój brak kompetencji maskują pewnością siebie i autorytetem.