Przegląd efektywności działania na podstawie założeń i filozofii 'Oceny Dostawców Toyoty'

 

 • Wiele firm decyduje się na przegląd zakładu produkcyjnego lub całej firmy by ustalić jak przejść w rozwoju od firmy „dobrej do nadzwyczajnej”. Przegląd przeprowadzany jest w oparciu o 4 etapy rozwoju organizacji opracowanej na podstawie metody „Oceny Dostawców Toyoty”.
 • Czas trwania i koszty Przeglądu Efektywności Działania Operacyjnego, są bardzo konkurencyjne w stosunku do innych technik i metod ustalania problemów i priorytetów działań (audytów lean, Hoshin Kanri, etc.).
 • Przegląd jest prowadzony przez byłego managera firmy Toyota, z wieloletnim stażem pracy przy optymalizacji i rozwoju firm produkcyjnych w Polsce i Anglii, certyfikowanego audytora Lean Leadership Way Institute z główną siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Korzyści dla Twojej firmy:

 • Przegląd operacyjny przedstawia na jakim poziomie działa firma w stosunku do najlepszych metod prowadzenia procesów i zarządzania ludźmi w oparciu o TPS.
 • Przegląd jest obiektywny i dostarcza cenne uwagi, spostrzeżenia i rekomendacje dla Zarządu i dla Kierownictwa,
 • W czasie przeglądu przeprowadzamy warsztat/y, które angażują kierownictwo tak, aby mogło ono samo i obiektywnie ocenić własne działania według konkretnych kryteriów, 
 • W wyniku Przeglądu Zarząd/Kierownictwo otrzymują:
  • opinię doradcy/konsultanta – pokazującą na jakim etapie działania znajduje się zakład produkcyjny/firma biorąc pod uwagę 4 etapy rozwoju organizacji TPS.
  • opinię poszczególnych członków kadry zarządzającej/kierowników – w czasia badania odpowiadają oni na pytania z zakresu działania firmy/obszaru, wyniki i opinie są omawiane.
  • ścieżkę rozwoju zakładu/firmy- rekomendacje doradcy/konsultanta na czym się skupić by osiągać lepsze wyniki i cele.
  • plan kluczowych działań – wypracowany przez kierowników wspieranych przez doradcę/konsultanta.
  • Przegląd pozwala również na wyjaśnienie wątpliwości i określenie działań, które mogą przynieść szybkie lub długoterminowe efekty zanim podjęta zostanie decyzja co do realizacji działań i projektów podnoszących efektywnośći i sprawność działania. Warto go zatem wykonać jako etap:
   •  wprowadzający do większych długoterminowych projektów/programów.
   • Gdy chcemy zidentyfikować inicjatywy w celu uzyskania ‘szybkich’ efektów.
   • Gdy chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie co możemy robić lepiej/efektywniej?
   • Gdy chcemy potwierdzić obrany kierunek działania i inicjatywy.  

Jak przebiega Przegląd Efektywności Działania ?

Pierwsza wizyta w zakładzie/firmie:

 • Spacer Genba i obserwacje; codziennej pracy na produkcji, spotkań operacyjnych, rozwiązywania problemów, jakościowych, BHP i planistycznych.
 • Wizualizacja KPI oraz spotkania z Zarządem i kierownikami poszczególnych działów.
 • Obejmuje wszystkie działy w łańcuchu wartości (tj. sprzedaż, produkcja, magazyn, logistyka) oraz działy wspierające (tj. zakupy, jakość, BHP, Utrzymanie Ruchu, HR – pod kątem rozwoju i OnBoardingu).
 • Czas trwania do 3 dni +.

Praca zdalna obejmuje:

 • Wypełnienie ankiety przez członków Zarządu i kierowników.
 • Konsultacje on-line, uzupełnienie i potwierdzenie brakujących danych z pierwszej wizyty.
 • Sporządzenie raportu (wyniki ankiety, przeglądu i rekomendacje doradcy) w formie prezentacji.
 • Przygotowanie warsztatu wynikającego z przeglądu – szkolenie ‘szyte na miarę’ dla klienta.
 • Czas trwania: 2 dni +.

Druga wizyta w zakładzie to:

 • Całodniowy warsztat szkoleniowy dla kadry kierowniczej. Mile widziany udział Zarządu.
 • Warsztat składa się z czterech części: Dyskusja i wnioski z oceny Zarządu i kierowników.Prezentacja 4 etapów rozwoju firmy według Toyoty. Prezentacja wyników Przeglądu. Wspólne wypracowanie wstępnego planu działań (Road Map), który ma ukierunkować działania firmy na osiągnięcie ‘wyższego poziomu’ działania.
 • Czas trwania 1 dzień +.

Obszary badane obejmują:

 • Kluczowe wskaźniki – KPI,
 • Metodologię rozwiązywania problemów,
 • Standaryzację stanowiskowa i kierowniczą,
 • Zarządzanie przez wizualizację i spotkania,
 • Utrzymanie ruchu,
 • Marnotrawstwo – 3 kategorie,
 • Process OnBoardingu nowych pracowników.
 • Kulturę andon, system kanban, podejście do filozofii zera defektów.
 • Zarządzanie w stosunku do bezpieczeństwa w pracy.
 • Jakość współpracy i zaangażowanie.

Wykonaj pierwszy krok i dowiedz się więcej:

Aby dowiedzieć się więcej czy zarezerwować czas przeglądu, proszę skontaktować się z nami pod adresem: mark.forkun@llw-institute.com  lub wypełnić ankietę, która znajduję się pod zakładką  „kontakt” na  naszej stronie www.llw-institute.com

Doradca Programu: Mark Forkun, były manager programu “World Class Leadership Development Programme” w firmie Toyota UK. Prezes i członek zarządu wielu firm. Doradza, coach i trener w ponad 240 firmach w Polsce i w UK. Wykształcenie: FCCA, MBA, LLW-Inst., Certyfikowany Lean Leadership Coach. Twórca Programu „16 Nawyków Lidera Lean”. Wpółtwórca Lean Leadership Way Institute z główną siedzibą w UK.

Inne wydarzenia które mogą być dla Ciebie interesujące to:

YOKOTEN TPS Lean”  i „YOKOTEN Utrzymanie Ruchu” do fabryki w TOYOTA UK.