Wyniki biznesowe & 16 Nawyków Liderów Lean

Część 2

Nawyk 10: Nawyk budowania i prowadzenia swojego zespołu & Dlaczego Toyota traktuje swoich członków jak rodzinę?

Oto krótkie przypomnienie najważniejszych punktów studium przypadku:

Klient & Przemysł

Europejski dostawca produkowanych części dla przemysłu motoryzacyjnego, globalny zasięg.

Wielkość zakładu w studium przypadku:

Fabryka z powodzeniem produkuje i dostarcza elementy formowane wtryskowo i rozdmuchowo oraz montaż części podsilnikowych dla kluczowych gigantów przemysłu motoryzacyjnego.

Wyzwanie projektowe:

Zapytanie ze strony lokalnego kierownictwa dotyczyło sposobu zwiększenia motywacji i zaangażowania pracowników w zakładzie według metody Toyota.

Rozmiar problemu:

Spotkania kierownictwa i zespołu produkcyjnego przebiegają sprawnie, ale nie efektywnie. Innymi słowy, motywacja i zaangażowanie na spotkaniach zmianowych i produkcyjnych była bardzo niska.

Konsekwencje Problemu:

Nacisk na dyrektora zakładu, aby wykazał się poprawą wydajności i był dobrze przygotowany do rozbudowy zakładu.

 

Wnioski:

Nawyk 10, który polega na budowaniu zespołu dotyczy budowania i kierowania zespołem i składa się z kilku kluczowych elementów (narzędzi, kompetencji, stwierdzeń dotyczących wartości), które dotyczą zagadnień związanych z rozumieniem roli lidera jako budowniczego zespołu.

Jednym z nich jest zrozumienie koncepcji, narzędzi i zasad, na podstawie których liderzy Toyoty uczą się, jak ważne jest traktowanie swoich członków jako rodziny oraz jakie ma to konsekwencje dla jednostki, zespołu, lidera i wyników firmy. Jasne jest, że w tym kontekście biznesowym musiałbym szczegółowo omówić, co mam na myśli mówiąc o rodzinie. Warsztaty lub sesja doradcza pozwoliłyby mi zainwestować czas na to wyjaśnienie. Celem tego artykułu jest uświadomienie nam, że takie podejście istnieje i jest traktowane poważnie jako cnota przywódcza. Jeśli jest praktykowane regularnie to staje się częścią nawyku nr 10.

Wartości firmy są demonstrowane i przestrzegane przez liderów organizacji wobec swoich pracowników każdego dnia. 

Mają one związek z wartościami wyznawanymi przez pracowników i praktykowanymi w ich życiu prywatnym. Dlatego logiczne jest założenie, że są one przekazywane (lub demonstrowane) klientom i społeczeństwu w szerszym kontekście.

Fundamentalne zasady to szacunek dla ludzi i wzajemne zaufanie.

Obie muszą być dobrze rozumiane i przede wszystkim praktykowane codziennie…….., przez cały dzień w pracy.

„Kiedy budujesz samochód, dbaj o jakość dla klienta. Kiedy nie budujesz już samochodu, dbaj o ludzi, którzy go zbudowali” Toyota Japanese Sensei.

Członkowie zespołu (w tym przede wszystkim CEO) muszą zrozumieć i przećwiczyć następujące rzeczy:

  • Po pierwsze – szacunek dla ludzi. Jest on rozumiany przede wszystkim jako głębokie poczucie poszanowania dla drugiej osoby w codziennych sytuacjach. Stąd określenie „Przywództwo Sytuacyjne” lub głębsze ” Przywództwo Służebne oparte na Przywództwie Lean”. Szokującym możne okazać się, że TPS i Toyota Way mają wiele wspólnego z byciem liderem jako osobą służącą innym, w danej sytuacji, przez cały dzień, tak aby angażować ludzi i poprawiać wyniki biznesowe.

Wiele osób będzie zszokowanych, gdy dowie się, że TPS został opracowany tak, aby ułatwić pracę innym. A Ty, czy dostrzegasz związek pomiędzy służeniem ludziom i szacunkiem? Całkiem możliwe, że Twój styl przywództwa jest taki, że stałeś się niewolnikiem liczb i procesów, dorzucając „lean” do biznesu tylko po to, by ułatwić sobie pracę. Nieadekwatność tego sposobu myślenia jest dla mnie po prostu przytłaczająca, nawet gdy piszę ten artykuł!

Stanie się ofiarą własnej chciwości, dumy i złośliwości tylko dla jakiejś chwilowej materialistycznej nagrody jest tak krótkowzroczna jak krótkotrwałe jest życie. To jest strasznie niemoralne razem z tym całym okropnym zestawem wad. To, czego naprawdę pragną pracownicy (nie mówiąc już o społeczeństwie), to prawdziwe przywództwo służebne. I nie martwcie się, nadal będziemy zarabiać mnóstwo pieniędzy i starczy dla nas wszystkich!

 Co więcej, praktykowany odnośnie konkretnej osoby ” w danym momencie”, jest tu i teraz, gdzie musisz być skupiony. Dajesz jej swoją niepodzielną uwagę, jak gdyby była najważniejszą osobą w pomieszczeniu. Gdzie z całą swoją istotą obserwujesz, rozumiesz i słuchasz tej osoby.

  • Szacunek do innych i dążenie do tego, by stać się lepszymi ludźmi. Oznacza to wykorzystanie każdej okazji jaką dostajesz do treningu, rozwoju i wsparcia. Szczególnie zwróć uwagę na każdy problem lub wyzwanie jako na dar rozwoju, odwagi i robienia postępów dla innych.
  • Współpracuj z innymi w celu ciągłego doskonalenia produktów i procesów. Tutaj chodzi o to, aby rozwijać ludzi poprzez rozwiązywanie problemów. Nie traktuj tego jako „jeśli rozwiążesz ten problem to może poszukamy dla Ciebie jakiegoś szkolenia”. Mam nadzieję, że rozumiesz kolejność myślenia i działania w tym zakresie!
  • Zrób to poprzez genchi genbutsu; poprzez rzeczywisty czas spędzony na produkcja/czy też środowisku pracy oraz na bezpośredniej interakcji z innymi. Może ta koncepcja genchi genbutsu nie jest tak naprawdę rozumiana nawet przez ekspertów w dziedzinie lean, więc jak prosty CEO może to zrozumieć! No cóż, w moim następnym poście zdradzę Ci klucz do tego genialnego i niesamowitego narzędzia rozwoju kompetencji a Ty poproś swojego partnera biznesowego ds. zasobów ludzkich o jego przeczytanie.
  • Zawsze zastanawiaj się nad tym, jak obsłużyć klienta końcowego. Tak, ale… To jest obszar, w którym tak wiele szkół biznesu (MBA) i podobnych po prostu się pomyliło. Tutaj głównie chodzi o to, aby zrozumieć i dostarczyć usługę lub produkt nie tylko i wyłącznie do klienta końcowego.

Zacznij od osoby, która jest obok Ciebie pierwsza. On lub ona jest Twoim klientem. Jeśli masz zdemotywowanego i niezaangażowanego pracownika, jak możesz osiągnąć zrównoważone podejście do swojego klienta. „Tu jesteś mój drogi kliencie” (wielki uśmiech) a wiesz, ilu pracowników zabiłem po drodze, żeby dostarczyć Ci ten produkt!…” Brzmi znajomo? (jako Country Manager miałem takiego właśnie Szefa), nie wspominając o nadgodzinach, które musieliśmy za to ponosić w fabryce.

  • Traktuj wszystkich członków zespołu i dostawców jako partnerów w biznesie. Jest to nadal źle rozumiane i manipulowane przez działy zakupów. Wiesz, może powinienem Ci dać przykład: kiedy w Toyocie pracowaliśmy z dostawcami nad „otwartą księgą kosztów przywództwa lean”, to oni (dostawcy) zawsze po naszych rozmowach osiągali większe zyski. Możesz mi nie wierzyć ale byłem tam i to widziałem.
  • Pracuj nad tym, by inni w zespole byli lepsi. Jest to rozwinięcie powyższych tematów w inny sposób.
  • Praca na rzecz pozytywnego oddziaływania na społeczeństwo i środowisko. Ja jestem 3 na TAK. Smutne jest to, że musimy czekać, na takich ludzi jak sir Richard Attenborough, papież Francis Fratelli Tutti oraz kilka innych czy też na taki COVID-19, aby zacząć poważnie myśleć o tym, jak zmienić nasz osobisty sposób życia, abyśmy wszyscy mogli dzielić się darami naszej rodzimej planety.

Byłem poruszony, gdy zobaczyłam jednego z moich klientów, który wspiera dwójkę dzieci w biednym, dotkniętym wojną kraju poprzez edukację, pomoc finansową, książki i tak dalej. Podczas gdy inny przekazał pieniądze na projekt w Sudanie, aby wioska mogła mieć własne dostawy wody. Oznacza to, że młode dziewczęta z wioski nie muszą spędzać całego dnia chodząc codziennie wiele kilometrów w poszukiwaniu wody z wyschniętego jeziora ale mogą uczęszczać do szkoły.

Nawyk 10 patrzy na Twoją rolę jako lidera zespołu i członka zespołu. Otwiera on również serca i umysły przywódców na szersze zagadnienie, że wszyscy jesteśmy jedną wioską, z wieloma plemionami, które powinny pracować razem dla wspólnego celu i znaczenia.

 

W części 3 tego studium przypadku, przejdę dalej do Nawyku 10, na którym skupię się:

  • W jaki sposób przywódcy są nauczani budować swój autorytet w Genchi Genbutsu (publicznie niedostępne informacje) i w części 4,
  • Jak Genchi Genbutsu, rozwiązywanie problemów, budowanie autorytetu i zaangażowanie pracowników działa w synergii tak jak opisano powyżej.

Zbuduj swoją organizację, pozwalając swoim pracownikom skupić się na strukturalnym rozwiązywaniu problemów.

W przypadku tego biznesu, wsparcie pochodziło z programu „16 Nawyków Liderów Lean”.

Mam nadzieję, że to studium przypadku pokazało, jak ten system działa i dlaczego tak się dzieje.

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, proszę o kontakt: mark.forkun@llw-institite.com.