Możesz podnieść wyniki dostarczane przez Kierownictwo Średniego i Wyższego Szczebla dzięki:

  • Executive Master Class 16 Nawyków Liderów Lean – „Budowanie Twojego Top Team, tak, aby osiągał doskonałe wyniki”. W oparciu o metodę Toyota Way.
  • 16 Nawyków dla Ambitnych Liderów Lean – „Budowanie średniego szczebla zarządzania w codziennej efektywności operacyjnej”.
  • Lean Financial Management – „Rozwijanie operacji lean z zarządzaniem finansowym i sprawozdawczością”.
  • Zaangażowanie pracowników – „Praktyczne zastosowanie sposobu, w jaki zaangażowanie pracowników i TPS są ze sobą ściśle powiązane”. Jest to program dla kierownictwa średniego i wyższego szczebla.
  • Leadership Coaching – ” Stawianie wyzwań samemu sobie i rozwijanie innych”. Definiujemy Twoje wyzwanie i wspólnie koncentrujemy się na osiąganiu Twoich wyników.