#Organizacja ucząca się

Drogi #CEO

„Chcemy stać się organizacją #ucząca się. Taką, w której naprawdę koncentrujemy się na rozwoju #kultury organizacyjnej. #Zaangażowanie i #motywacja pracowników będą miały znaczący wpływ na nasze #wyniki biznesowe”.

😱„Naprawdę?” To świetna wiadomość. Więc zacznijmy już teraz!

  • 🏆Reguła 1 – Najważniejszą lekcją w stawaniu się uczącą się organizacją jest rozpoczęcie od najtrudniejszego miejsca.
  • 🏆Reguła 2 – To ty, tak przy okazji.
  • 🏆Reguła 3 – Przebierz się z garnituru załóż jakieś ubranie jak reszta ludzi, którzy budują tu produkt i chodź ze mną na Genba.
  • 🏆Reguła 4 – Nigdy nie staniesz się niczym w rodzaju firmy Toyota, ale możesz stać się jutro lepszą wersją siebie o 0,1%, jeśli tylko nauczysz się czegoś z dzisiejszej wizyty na Genba. I to JEST coś, w rzeczywistości lepsze niż zero, tam gdzie byłeś wczoraj.
  • 🏆Reguła 5 – 2 godziny na Genba skupiając się na właściwych rzeczach nauczysz się więcej niż przez ostatnie 10 lat prowadzenia tego biznesu. Obiecuję.
  • 🏆 Reguła 6 – Nie potrzebujesz transformacji lean, ani Hoshin Kanri, ani strategicznego modelu biznesowego HR.
  • 🏆Reguła 7 – JEŚLI podoba ci się to, co zacząłeś widzieć i czego nauczyłeś się na GENBA, może zechcesz rozważyć 16 nawyków liderów lean.
  • 🏆Reguła 8 – Ale wtedy #kultura i #przywództwo i #nauka mówisz, że to dla nich, bo Ty jesteś CEO, #leadershipdevelopment jest tym, co musisz dla nich uruchomić… mmm aha, rozumiem, przepraszam, musiałem wybrać zły numer.

Nawyk 1 to „naucz się przewodzić poprzez bycie #pokornym„, najtrudniejsza, ale satysfakcjonująca #cnota, jaką może mieć lider.