#Kluczowe wskaźniki efektywności

Drogi #CEO
Jakie są Twoje główne kluczowe wskaźniki efektywności?

„Twój sukces tutaj będzie mierzony trzema wskaźnikami wydajności, zaangażowaniem pracowników, wspieraniem samodzielności pracowników i rozwijaniem ich umiejętności rozwiązywania problemów”.

To były słowa CEO skierowane do mnie.

„Będziemy mierzyć, w odpowiednich odstępach czasu, zaangażowanie pracowników za pomocą: ankiet wśród członków, obserwacji podczas genba, liczby dostarczonych kaizen i zgłoszeń andon oraz ich przyczyn. Powiązane niewłaściwe zachowania, jeśli będą miały zastosowanie”.

Samodzielność poprzez: monitorowanie realizacji matrycy kompetencji członków MCM i comiesięcznych raportów z przeglądu kompetencji pracowników.

Umiejętności rozwiązywania problemów będą mierzone poprzez gromadzenie powtarzających się problemów, jakościowe podejście do procesu i zachowania w zakresie rozwiązywania problemów, a także wyniki zapewniania jakości”.

„Ogólnie rzecz biorąc, opóźnione kpi będą widoczne w raportach wydajności SPQD”.

„Widzisz, jeśli masz pracowników, którzy chcą przychodzić do pracy, a nie muszą do niej przychodzić, rozwijają się w szczerym i pełnym zaufania środowisku, które rodzi szacunek, stawiają sobie wyzwania na miarę swoich możliwości i są niezależni lub współzależni w rozwiązywaniu problemów, to czego więcej można chcieć od pracownika?”.

„No cóż”, wymamrotałem, „nie wiem, tak to brzmi dobrze. Ale mój zestaw narzędzi procesu #tps ma teraz zbyt mało narzędzi….”.

Dyrektor naczelny uśmiechnął się z szacunkiem i dodał następujące stwierdzenie.
„Widzisz, nauczymy cię narzędzi i zasad TPS, które możesz mieć w swojej skrzynce narzędziowej, ale same w sobie są mało przydatne”.

„Och, tak, um….ja…”. Próbowałem sformułować inteligentną odpowiedź, ale po raz kolejny miałem wystarczająco dużo pokory, by się powstrzymać i dalej słuchać.

„To, co naprawdę napędza wyniki biznesowe, to nawyki lidera, jego zachowania, jego stosunek do samego siebie, a następnie do zespołu. Wartości nie da się nauczyć w pracy. Dobry Sensei, nauczyciel, trener, będzie wpływał na innych poprzez swoje słowa, nawyki i zachowania. Te rzeczy, jak wierzymy, zademonstrowałeś, przychodząc tutaj”.

„Otwórz swoją skrzynkę z narzędziami i zacznij korzystać z nawyków i zachowań, a my będziemy Cię wspierać i rozwijać Twoje narzędzia procesowe”.

4, 700 członków czeka na Ciebie i zespół, więc yokoten away.

Prawdziwe historie z Genba dostępne w mojej najnowszej książce.
Miłego czytania.