Wydajność operacyjna & zwrot z inwestycji

  • Audyt 6S – Post Covid-19 „Powrót do pracy, powrót do standardów”
  • Operational Due Diligience – „Szczegółowy przegląd operacyjny strumienia wartości i strumieni wsparcia od zamówienia do dostawy”
  • Business Resilience Review – „Warsztat zespołowy dotyczący sprawdzenia warunków skrajnych w biznesie gotowym na przyszłe potrzeby”
  • Zmiana kierunku strategicznego – „Przegląd Top Team i wyznaczenie nowego kierunku rozwoju firmy”
  • Financial Due Diligence – „Przegląd sprawozdawczości i zarządzania finansowego od zamówienia do płatności”
  • Przegląd zaangażowania i motywacji pracowników – „Przegląd kluczowych czynników napędzających i rozpraszających zaangażowanie i rozwój pracowników”