Odkryj 8 Wyzwań Budowania Kultury Lean: Klucz do Sukcesu Twojej Firmy!

💥 8 powodów, dlaczego budowanie właściwej kultury organizacyjnej Lean jest takim wyzwaniem!

1. Działanie: Zespół kierowniczy JEST kulturą organizacyjną.

Pracownicy organizacji obserwują, co ROBISZ, a to kształtuje rzeczywistą kulturę firmy.

2. Szczerość: Nawyk cnoty, którego bardzo brakuje, szczególnie gdy osiągniemy wyższy szczebel przywódczy.

Często zastępowana przez poprawność polityczną, a teraz dodatkowo przez koncepcje takie jak JEDI, co tylko pogarsza sytuację.

3. Zaufanie: Zaufanie opiera się na dwóch filarach – Kompetencjach i nawykach poprawności.

Innymi słowy, pracownicy widzą, w czym jesteś dobry i czy działasz zgodnie z oczekiwanymi normami i przekonaniami organizacji.

4. Szacunek: Szacunek opiera się na trzech filarach.

To, jak traktujesz czas pracowników, ich ręce (pracę fizyczną) i ich umysły (pomysły, opinie).

5. Codzienna Praktyka Zarządzania (DMP): (Daily Managment Practice).

Sztuka wspierania pracowników poprzez weryfikowanie pracy standardowej i faktów (Genchi Genbutsu), rozwijanie ich poprzez rozwiązywanie problemów na miejscu (Genba Problem Solving), oraz budowanie wspólnoty (Tribe).

6. Mendoumi: Troska o pracowników oznacza okazywanie empatii (widzieć, czuć, działać, pomagać).

Ta cnota nawykowa maleje aż o 80% u każdego, kto zdobywa władzę (Moc). Powodów jest wiele, ale krótko mówiąc – brak empatii prowadzi do braku zespołu i niskiej jakości.

7. Andon: Ma chronić Klienta, ponieważ Klient oczekuje przede wszystkim Jakości, a następnie Dostawy na czas.

Andon stanowi 80% kultury jakości organizacji. To Twój podstawowy punkt kontaktu z jakością – QTP (Quality Touch Point). Jego zasadniczym założeniem jest bezpieczeństwo psychiczne wszystkich pracowników.

8. Hansei: Autorefleksja. Być może najtrudniejsze zadanie dla każdego pracownika i największe wyzwanie we wszystkich organizacjach.

Samo-rozeznanie i szczera refleksja wymagają pokory i uczciwości, co jest głównym deficytem wszędzie, ponieważ nasze umysły i dusze są zanieczyszczone wszystkim, co nie jest prawdziwym Kaizen (ciągłym doskonaleniem) samego siebie.

🔴 Właściciele firm i Zarządy tworzą strategie i ciężko pracują, aby uzyskać pożądane wyniki finansowe. Przy wskaźniku sukcesu wynoszącym 98%, Zaawansowany Program Rozwoju Lean – ALDP (Advanced Lean Development Programme) po prostu zapewnia wyniki przy odpowiedniej kulturze organizacyjnej.

🔴 Budowanie kultury zaawansowanego rozwoju Lean, która przynosi rezultaty biznesowe i utrzymuje zaangażowanie pracowników, nie jest łatwym zadaniem, ale kto powiedział, że prowadzenie trwałego, dochodowego i eliminującego konkurencję biznesu jest!

Jeśli chcesz wiedzieć, jak zamienić swoją organizację w wydajne i oparte na kulturze miejsce pracy, zapraszam Cię na spotkanie online.