„From Compliance to Commitment – Unleashing the Power of Neuroscience in Change Leadership”

16 maja 2024r. w Lublinie odbyły się wyjątkowe warsztaty pt. „From Compliance to Commitment – Unleashing the Power of Neuroscience in Change Leadership”, zorganizowane przez firmę ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. Warsztaty poprowadzili David Bovis oraz Mark Forkun.

O warsztatach

Warsztat był skierowany do kadry zarządzającej oraz liderów zespołów, mających na celu pogłębienie wiedzy z zakresu neuronauki oraz jej praktyczne zastosowanie w codziennej pracy. Dzięki temu spotkaniu, uczestnicy mieli okazję poznać najnowsze osiągnięcia naukowe i dowiedzieć się, jak wykorzystać je do poprawy jakości przywództwa i budowania zaangażowanego zespołu.

Program warsztatów

👉 4 godziny intensywnej pracy nad rozwojem osobistym i zawodowym uczestników.

👉 Praktyczne ćwiczenia i przykłady z życia biznesowego, które pomogły lepiej zrozumieć, jak zastosować neuronaukę w przywództwie.

👉 Ogromne zaangażowanie uczestników, które zaowocowało wartościowymi dyskusjami i wymianą doświadczeń.

Kluczowe wnioski

  1. Zrozumienie potrzeb emocjonalnych pracowników: Emocje mają ogromny wpływ na zachowania i decyzje pracowników. Liderzy, którzy potrafią rozpoznać i odpowiedzieć na te potrzeby, mogą skuteczniej motywować i angażować swoje zespoły.
  2. Budowanie zaufania: Tworzenie atmosfery otwartości i bezpieczeństwa jest kluczowe dla efektywnego przywództwa. Dzięki neuronauce, wiemy, jak ważne jest, aby pracownicy czuli się doceniani i szanowani.
  3. Tworzenie wspólnego celu: Poczucie przynależności i wspólnego celu jest niezbędne do zaangażowania zespołu. Liderzy, którzy potrafią jasno komunikować wizję i misję firmy, skuteczniej inspirują swoich pracowników do osiągania wspólnych celów.

Warsztaty „From Compliance to Commitment – Unleashing the Power of Neuroscience in Change Leadership” były niezwykle wartościowym doświadczeniem dla wszystkich uczestników. Dzięki wiedzy i doświadczeniu Davida Bovisa, wszyscy uczestnicy zyskali nowe narzędzia i strategie, które pomogą w tworzeniu bardziej efektywnego i wspierającego środowiska pracy. Jesteśmy przekonani, że zdobyte umiejętności przyczynią się do dalszego rozwoju i jeszcze lepszej współpracy w naszych zespołach.

Serdecznie dziękujemy Davidowi Bovisowi za inspirujące i pełne wiedzy warsztaty oraz wszystkim uczestnikom za aktywne uczestnictwo i zaangażowanie oraz firmie ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. za zorganizowanie spotkania.