DOJO – Centrum Szkolenia Nowego Pracownika

DOJO to japońskie słowo i tradycyjnie oznacza miejsce, w którym kształci się umiejętności w sztukach walki. Z perspektywy produkcji i zarządzania lean DOJO to miejsce, w którym nowi pracownicy firmy spędzają czas na rozwijaniu umiejętności wykonywania określonej pracy, zanim ją rozpoczną w obszarach produkcyjnych. Może być również wykorzystane jako miejsce na zdobywanie nowych kwalifikacji.

Centra DOJO mogą być niewielkimi pomieszczeniami, w których przechowywany jest sprzęt i maszyny do szkolenia nowych pracowników. W wielu firmach produkcyjnych pomieszczenia DOJO mają zwykle powierzchnię od 60 do 120 metrów i często znajdują się w centrum zakładu produkcyjnego. W Toyocie, gdzie spędziłem wiele lat rozwijając liderów, nasz ośrodek szkoleniowy był ogromny. Miał ponad 3000 metrów kwadratowych i obejmował setki maszyn i linii produkcyjnych, wszystkie nowoczesne i wyposażone w najnowsze technologie.

Jedynym celem DOJO w przypadku nowych pracowników jest jak najszybsze i najbezpieczniejsze ich przeszkolenie, aby mogli wejść na produkcję i rozpocząć pracę w danym obszarze procesowym, zgodnie z określoną jakością wykonania i czasem cyklu. Innymi słowy, muszą wiedzieć, jak wykonywać swoją pracę dokładnie tak, jak należy. Często, gdy firma decyduje się na utworzenie ośrodka szkoleniowego DOJO, nowi pracownicy przechodzący przez nie bardzo szybko, nawet po kilku miesiącach pracy na stanowisku, stają lepsi od pracowników, którzy pracują w organizacji od lat.

DOJO jest częścią ośmiu etapów tak zwanego procesu onboardingu, poczynając od rekrutacji, po certyfikację pracownika jako zdolnego do pracy według określonych standardów. Jedna z popularnych metod szkolenia nowo pozyskanych pracowników nazywa TWI – Training Within Industry, czyli „szkolenie w przemyśle”.

TWI powstało w Stanach Zjednoczonych podczas drugiej wojny światowej, kiedy mężczyźni poszli na wojnę, a zakłady produkcyjne zaczęły borykać się z brakiem wykwalifikowanych pracowników. TWI miało na celu sprawne zatrudnienie nowych niedoświadczonych osób do prac w przemyśle, które nigdy wcześniej z taką pracą nie miały styczności, a były to kobiety czy pracownicy administracyjni. Program TWI szkolenia okazał się ogromnym sukcesem.

W Toyocie TWI nazywamy OJD – On the Job Development. OJD nie kończy się, gdy pracownik opuszcza DOJO. Każdy nowo przeszkolony pracownik opuszczający DOJO powinien mieć swojego osobistego trenera lub opiekuna. Zadaniem opiekuna jest wsparcie, weryfikacja i dalszy rozwój pracownika.

DOJO to miejsce, w którym pracownik poznaje procesy obowiązujące w jego miejscu pracy. Nie jest to miejsce, w którym uczy się i rozwija zrozumienie wartości i zasad organizacji. Jednakże absolutnie kluczowe jest, aby trener DOJO demonstrował te wartości i zasady podczas procesu szkolenia i rozwoju umiejętności. Podczas szkolenia DOJO trener może także ocenić, do jakiego stanowiska pracownik jest najodpowiedniejszy.

Moja rada dla każdego, kto zarządza firmą małą, średnią czy dużą jest taka, aby nie pozostawiać szkolenia, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju nowych pracowników przypadkowi. Im lepiej zostanie taki pracownik wprowadzony i przeszkolony, tym większą wartość ekonomiczną osiągniesz dzięki jego pracy. Oczywiście w ten sposób nowi pracownicy poczują się również znacznie bardziej komfortowo i szybciej zadomowią się w organizacji. Kolejną korzyścią z zastosowania uporządkowanej formy wdrożenia i szkolenia nowych pracowników  jest obniżenie ich rotacji i odejść, często obserwowanych w stosunkowo krótkim czasie od zatrudnienia.

Mark Forkun