Tip of the month – Rola Dyrektora Zakładu

Zbliża się koniec jedenastego miesiąca w roku i jestem pewien, iż Wasze zespoły spotkają się jutro przy tablicach, by na zakończenie miesiąca omówić KPIs i wyzwania mijającego miesiąca. Jest to doskonała okazja dla Ciebie by wziąć udział w takim spotkaniu i pokazać swoje zaangażowanie i wsparcie dla zespołu/zespołów.

To dla nas ważne

To jest również czas by celebrować i przypomnieć zespołowi jak ważne są codzienne spotkania przy tablicach. Co można zatem zrobić na jutrzejszym spotkaniu zespołu przy tablicach?

  1. Obecność najwyższego kierownictwa w czasie spotkania zespołu, który spotyka się przy tablicy KPI i Rozwiązywania Problemów, jest wyraźnym sygnałem, że kierownictwo jest zainteresowane w tym co się dzieje.
  2. Czas ten może być wykorzystany przez kierownictwo na obserwację spotkania, tego co się dzieje, a na koniec takiej 20-25 minutowej sesji przekazania spostrzeżeń i obserwacji.
  3. Pogratulować zespołowi wyników, szczególnie wtedy gdy pracownicy osiągnęli wyniki lepsze od założonych ‘przekroczyli cele’.
  4. Pokazać, iż kierownictwo docenia to, że pracownicy na czas przychodzą i biorą udział w spotkaniach przy Tablicach.
  5. Przypomnieć, iż jednym z bardzo ważnych celów spotkań przy Tablicach jest poprawa komunikacji w zespole. Spotkania wypełniają – oprócz omawiania ‘twardych’ tematów – również ludzką potrzebę spotkania, rozmowy, słuchania, zrozumienia, docenienia, poznania opinii innej osoby/pracownika.
  6. W czasie spotkań dziennych omawia się różne tematy. Wiemy, że te spotkania ‘na stojąco’ nie służą po to by rozwiązywać problemy (szukanie przyczyn i rozwiązań), ale po to by zarejestrować, skomunikować, że jest problem/wyzwanie i powinien on zostać zaadresowany.
  7. Służą one również temu by przypomnieć każdemu pracownikowi, że wszyscy odpowiadamy za bezpieczeństwo w pracy przez cały dzień i każdego dnia. I niezależnie od tego jak pilnie musimy dostarczyć ‘produkt’ klientowi bezpieczeństwo jest najważniejsze. Pamiętajcie, iż chcemy by nasi pracownicy wracali cali i zdrowi do domu po zakończonej pracy.
  8. Na koniec spotkania warto podziękować zespołowi za wsparcie i zaangażowanie.

A jeśli nie możesz…

Jeżeli nie możecie wziąć udziału w najbliższym spotkaniu na zakończenie miesiąca, przekażcie to zadanie komuś kto będzie Was reprezentował. Jeżeli to nie będzie możliwe warto wysłać email, który może zostać przeczytany przez prowadzącego dane spotkanie.

Sygnał potrzebny do działania

To bardzo wyraźny sygnał, że jesteśmy z wami, te spotkania są ważne, przypominamy, dziękujemy, interesujemy się tym co wy tu robicie. Kontynuujcie te dziennie spotkania, one naprawdę są ważne. Dziękuję wam.