Relacja przełożony – podwładny, sensei

Jaką rolę pełni w firmie Sensei? Jak powinny kształtować się relacje przełożonego z podwładnym? O tym, jaki model jest najbardziej korzystny, opowiada Mark Forkun.