#Nabijanie kieszeni czy bycie prawdziwym liderem?

Drogi #CEO
Ile dni ci zostało?
Zakładamy, że w naszym życiu pozostało tak wiele dni, ale czy zatrzymujemy się, aby pomyśleć o życiu, które wykorzystaliśmy w naszym dniu?

Jeśli Twoje dni przywództwa koncentrują się na wynikach, wyniki przynoszą nagrody, nagrodami są premie lub awans. Jakie życie naprawdę prowadziłeś jako lider!?

Widzę, jak wielu menedżerów, dyrektorów i kierowników po prostu wykorzystuje dany im czas na nabijanie kieszeni.

Prawdziwa podróż lean to znacznie więcej niż standardowe rozwiązywanie problemów i KPI.

W ciągłym doskonaleniu chodzi o życie, które prowadzisz w danym ci dniu.

Fragment książki, Mark Forkun 'Leading to Serve’.