#Czy uprawiasz politykę jako lider?

Drogi #CEO,
kiedy jako lider uprawiasz politykę, stosujesz oportunizm i moralność?

Polityka jest praktykowana wtedy, gdy istnieje polityka, na przykład w SQDC. Zawsze kierujesz się polityką, zaczynając od bezpieczeństwa w sytuacjach, które spotykasz w pracy.
Polityka może polegać na negocjowaniu danej sytuacji ze związkiem zawodowym, partią polityczną lub – jak widzieliśmy – z przywódcami światowymi.

Oportunizm jest stosowany wtedy, gdy nie ma polityki lub polityka została wyczerpana i musimy teraz wykorzystać nasze doświadczenie, mądrość i umiejętności, aby rozwiązać problem w pracy lub na scenie światowej, na przykład próbując pośredniczyć w zawarciu pokoju.

Moralność to coś, czego najbardziej brakuje współczesnym przywódcom. Brakuje jej tak bardzo, że nawet jej używanie jest niemodne. Ludzie od niej stronią.
Po moralność sięgamy wtedy, gdy polityka i wygoda zostały wyczerpane lub gdy wiemy, że tak należy postąpić. Może nas to kosztować utratę pracy, ale nie duszy. Moralność jest wtedy, gdy wiemy lub czujemy, że tak należy postąpić, na przykład po to, by zapewnić sobie wolność. Albo widzimy w pracy zachowanie, które jest nieetyczne, niebezpieczne, niemoralne, przestępcze, niezgodne z naszymi wartościami. Właśnie wtedy musimy wspierać innych, którzy walczą o swoje lub nasze sprawy. Bo to jest to, co musisz zrobić.

Wielu liderom, od biznesu po przywódców państw – mógłbym wymienić co najmniej dwóch w Europie, ale tego nie zrobię – brakuje moralności.
Trzeba umieć ocenić sytuację i wiedzieć, kiedy zaangażować się w PEM.
Zagubieni są ci liderzy, którzy nigdy nie osiągają M – moralności. Nie mają kręgosłupa moralnego, kierują się ego i decydują o polityce na podstawie tego, co jest najbardziej lukratywne, co zapewni im władzę, ego, pieniądze i szacunek.
Jeśli chcesz być wolnym człowiekiem w swojej pracy, rób to, co jest moralnie słuszne, nawet jeśli może to nie być korzystne.
Nie pozostawaj bezstronny, miej odwagę moralną.

„Człowiek robi to, co musi – pomimo osobistych konsekwencji, pomimo przeszkód, niebezpieczeństw i nacisków – i to jest podstawa całej ludzkiej moralności”

Winston Churchill