#Czy jesteś gotowy na księgowość lean?

Drogi #CEO
Jak radzić sobie z Lean Accounting w swojej organizacji?

Lean Accounting to proces optymalizacji przepływu pracy związanej z prowadzeniem działu księgowości, budżetowania i finansów. Traktowałbym to zadanie bardzo podobnie do produkcji, jednorazowych, małych partii i dużych zamówień.
Rachunkowość Lean jest wtedy, gdy angażujemy zasady Lean w sposób, w jaki obliczamy i prezentujemy nasze wyniki finansowe oraz decyzje biznesowe, które z nich wynikają.

Lean Accounting to nie tylko optymalizacja za pomocą systemów ERP.
Mapowanie przepływu, identyfikacja działań nie przynoszących wartości, poprawa standardów pracy, wykorzystanie zarządzania wizualnego.
Co ważniejsze, transformacja Lean Accounting odbywa się wraz z ludźmi w Genba, dzięki czemu przejmują oni odpowiedzialność i angażują się w projekt.

Niektóre korzyści biznesowe to:

  1. Dokładniejsze raportowanie
  2. Bardziej terminowe raportowanie
  3. Krótszy czas reakcji na przychodzącą dokumentację i wnioski.
  4. Lepszy przepływ przez dział księgowości.
  5. Lepszy przepływ środków pieniężnych w firmie
  6. Faktury wprowadzane, sprawdzane, przypisywane i realizowane na czas.
  7. Poprawione wskaźniki wierzycieli i dłużników
  8. Ulepszone wskaźniki KPI, które można udostępnić działom operacyjnym.

Rachunkowość Lean jest naprawdę tylko dla odważnych, mądrych i żądnych przygód.
Rachunkowość Lean jest wtedy, gdy zdajesz sobie sprawę, że MSR, USGAP i wszystkie inne standardy tak naprawdę nie pokazują prawdziwego obrazu firmy.

Bilans i przepływy pieniężne wraz z rachunkiem zysków i strat nagle pokazują prawdziwe koszty.
Nie rób tego, chyba że masz wsparcie od dyrektora generalnego.

Jeśli zastanawiasz się, jak zmniejszyć poziom zapasów i ich rotację.
Jeśli chcesz zmniejszyć koszty stałe jako procent kosztów całkowitych.
Jeśli chcesz poprawić zwrot z inwestycji netto, to być może jesteś gotowy, aby zająć się rachunkowością Lean.