#Andon a praca standardowa

Drogi #CEO
jaki jest związek między jakością, pracą standardową, pamięcią procesową i Andonem?

Jeśli każdy pracuje według własnego standardu pracy zgodnie z tym, co ma w głowie, czyli tzw. Pamięć Procesu, to mamy Indywidualny Proces Standardowy – ISP, a to będzie miało wpływ na jakość produktu i czas cyklu.

Zrób Kaizen zespołowy, aby uzgodnić pisemny standard oparty na aktualnych najlepszych praktykach zespołu, a następnie zrób PDCA i stale ulepszaj ten standard.

Nie używaj nawet standardowych wykresów procesów, tylko spraw, aby zespół je opracował. To buduje komunikację, poczucie przynależności i rozwój. Formalizacja pracy standardowej jest procesem, który wprowadza pracowników wraz z nią.

Jeśli naprawdę idziesz zobaczyć, zapytać dlaczego i okazujesz szacunek, robisz to dobrze.

Andon to coś więcej niż linka do pociągnięcia, to głęboko zakorzenione narzędzie i zasada zmiany kultury. Celem Andon jest to, aby każdy członek organizacji mógł wezwać pomoc lub zatrzymać proces (linię, projekt, spotkanie, szkolenie itp.), jeśli jakość wykonanej pracy lub informacji zostanie naruszona zgodnie z oczekiwaniami i wpłynie na terminowe dostarczenie do następnego procesu.

Zacznij od ćwiczenia Andon z zarządem i pracuj stopniowo w kierunku do dołu.

Osoba używająca Andon musi wiedzieć, że będzie miała wsparcie. Odpowiedzialny przełożony działa pozytywnie na Andon jako okazję do wsparcia, coachingu i rozwoju pracownika.

Tak więc, kiedy angażujesz się w Andon, upewnij się, że zarówno pracownik, jak i odpowiedzialny za niego przełożony znają swoje role.

Andon jest istotnym narzędziem i zasadą w zmianie nastawienia do jakości, czasu realizacji, otwartości, zaufania i szacunku.
Jeśli źle wdrożysz Andon, możesz stworzyć więcej chaosu i bylejakości niż możesz sobie wyobrazić.